Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2562 träffar

Titel Författare År Språk
301 I skogen Carl Fries 1938 Svenska
302 Ellen Fries - minnesord vid hennes död Maria Cederschiöld 1900 Svenska
303 Carl von Linné's Anteckningar öfver Nemesis divina Carl von Linné 1878 Svenska
304 Uppsala botaniska trädgård = - Hortus Upsaliensis : akademisk avhandling Carl von Linné 2007 Svenska
305 Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar - förteckning med fyndorter Harald Fries 1971 Svenska
306 Julius und Evagoras oder Bd. 2 / von Jakob Friedrich Fries - die Schönheit der Seele : ein philophischer Roman Jakob Friedrich Fries 1822 Tyska
307 Caroli Linnæi Hortus Uplandicus Carl von Linné 1899 Svenska
308 Upsala Botaniska Trädgård Carl von Linné 1908 Svenska
309 Skrifter af Carl von Linné 1, Flora Lapponica Carl von Linné 1905 Svenska
310 Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné Afd. 1. D. 3, Bref till och från svenska enskilda personer:A-B utom Bäck Carl von Linné 1909 Svenska
311 Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné Afd. 1. D. 1, Skrifvelser till offentliga myndigheter och till Kungl. Vetenskapssocieteten i Upsala Carl von Linné 1907 Svenska
312 Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné Afd. 1. D. 5, Bref till och från svenska enskilda personer : Bäck (1756-76), C och D Carl von Linné 1911 Svenska
313 Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné Afd. 1. D. 2, Skrifvelser och bref till K. Svenska vetenskaps-akademien och dess sekreterare Carl von Linné 1908 Svenska
314 Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné Afd. 1. D. 4, Bref till och från Abraham Bäck 1741-55 Carl von Linné 1910 Svenska
315 Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné Afd. 1. D. 6, Bref till och från svenska enskilda personer: E-Hallman Carl von Linné 1912 Svenska
316 Politia naturæ eller Upprätthållande af ordning och jämnvikt inom naturen Carl von Linné 1905 Svenska
317-320 Johann Beckmanns schwedische Reise in den Jahren 1765-1766 - Tagebuch (flera utgåvor) Johann Beckmann 1911 Tyska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.