Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 321 träffar

Titel Författare År Språk
301 Safro tobo 1 Johanon Kashisho 1983 Syriska (modern)
302 Safro tobo 2 Johanon Kashisho 1982 Syriska (modern)
303 Safro tobo 3 Johanon Kashisho 1983 Syriska (modern)
304 Shamo lman menhon - en assyrisk barnsaga Johanon Kashisho cop. 1982 Syriska (modern)
305 Tre assyriska barnsagor Johanon Kashisho 1983 Syriska (modern)
306 Två assyriska barnsagor Johanon Kashisho cop. 1982 Syriska (modern)
307 Perspektiv på skolan - om det fria skolvalets effekter på skolans likvärdighet Sten Svensson 2010 Svenska
308 Skyddsombud i Örebro län - en enkät- och intervjuundersökning med skyddsombud från Svenska polisförbundet, Svenska industritjänstemannaförbundet och Lärarförbundet Laine Strömberg 1996 Svenska
309 Forskarutbildade lärare - en väg till skolutveckling - En kartläggninge av kommundoktorander inom förskolans och skolans verksamhet, gjord i samarbete mellan Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting Ulrika Bergmark 2010 Svenska
310 Forma framtidens lärande - ett utbildningspolitiskt diskussionsmaterial 1998 Svenska
311 Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial 2006 Svenska
312-313 Lärarens handbok - läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (flera utgåvor) 2014 Svenska
314 Lärare som praktiker och forskare - om praxisnära forskning 2011 Svenska
315 Läraryrkets interkulturella dimensioner 2011 Svenska
316 Q i förskolan - ett aktionsforskningsprojekt i sju kommuner 2005? Svenska
317 Lilla ekonomihandboken Fredrika Berg 1998? Svenska
318 Albatross - ett projekt om skolutveckling : lärmiljöer, nätverk, inflytande, dokumentation, forskning 1998 Svenska
319 Skola.se - 11-12 augusti 2003 : konferensrapport 2003 Svenska
320 Lärares yrkesetik Roger Fjellström 2008 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.