Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svamp 458 träffar

Titel Författare År Språk
301 Svensk flora för skolor 2, Kryptogamer Thorgny Ossian Boliver Napoleon Krok 1898 Svenska
302-303 Svensk flora för skolor 2, Kryptogamer (flera utgåvor) Th. O. B. N. Krok 1917 Svenska
304 Svensk flora för skolor 2, Kryptogamer utom ormbunksväxter / av Th. O. B. N. Krok och S. Almquist Th. O. B. N. Krok 1962 Svenska
305 Svensk flora för skolor 2, Kryptogamer utom ormbunkväxter Th. O. B. N. Krok 1969 Svenska
306-307 Skoglig mykologi (flera utgåvor) Torsten Lagerberg 1962 Svenska
308 Svampflora Morten Lange 1977 Svenska
309 Svampsjukdomar i raps och rybs Matti Wiking Leino 2006 Svenska
310 Finlands viktigaste matsvampar - jämte förklarande text Harald Lindberg 1907 Svenska
311 D:r M. A. Lindblads svampbok Matts Adolf Lindblad 1920 Svenska
312 Sjukdomar hos våra odlade växter Thore Lindfors 1927 Svenska
313 Uredineæ Fennicaæ = - Finlands rostsvampar J. Ivar Liro 1908 Svenska
314 Kulturväxternas bristsjukdomar Karl Lundblad 1955 Svenska
315 Nordisk svampbok, med beskrifning öfver Sveriges och norra Europas allmännaste ätliga och giftiga svampar - med 64 bilder i färgtr. och 4 pl August Valfrid Lönnegren 1895 Svenska
316 Praktisk champignonodling jemte handledning för odling af några andra ätliga svampar A. V. Lönnegren 1887 Svenska
317 Svampbok - inneh. beskrifning öfver Sveriges allmännaste ätliga och giftiga svampar A. V. Lönnegren 1883 Svenska
318 Svensk-tjeckisk och tjeckisk-svensk svampordlista Jaroslava Lönngren 1987 Svenska
319 Mögelsvamp i byggnader - förekomst, bedömning och åtgärder Johan Mattsson 2004 Svenska
320 Researches into the blueing of ground woodpulp Elias Melin 1934 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.