Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 967 träffar

Titel Författare År Språk
301 Handledning i värdering av fastigheter och tomträtter för bostadsändamål i städer och stadsliknande samhällen Karl Tham 1948 Svenska
302-303 Plangeometri - Euklides' sjätte bok (flera utgåvor) Karl Tham 1937 Svenska
304-305 Planimetri med öfningsexempel (flera utgåvor) Karl Tham 1899 Svenska
306 Proportionslära med tillämpn. på plangeometrien jemte öfningssatser Karl Tham 1890 Svenska
307-308 Proportionslära med tillämpning på plangeometrien jämte övningssatser (flera utgåvor) Karl Tham 1913 Svenska
309 Bake & celebrate : cookies and treats Melissa Tham 2017 Okänt
310 Off-centre – a call for humble lessons for design - how can metadesign perspectives support education in design for sustainability? Mathilda Tham 2014 Engelska
311 Bref til någre lärde herrar uti Köpenhamn från Tham på Dagsnäs i september 1802. Stockholm, trykt hos Anders Zetterberg 1802 Pehr Tham 1802 Svenska
312 Memorial, om skogar; inlemnat i förordnings- utskottet d. 5 sept. 1769. =(Rubr.)=/(Pehr Tham.) (Stockholm, tryckt hos Wennberg & Nordström, 1769.) Pehr Tham 1769 Svenska
313 Experimentella studier över industriellt använda lösningsmedels toxicitet på balanssinnet i centrala nervsystemet - AMFO 962 Richard Tham 1975 Svenska
314 Industriellt använda lösningsmedels toxicitet på balanssinnet i centrala nervsystemet - Sammanfattning Richard Tham 1986 Svenska
315 Lösningsmedels inverkan på balanssinnet i centrala nervsystemet - mekanismstudier in vivo och in vitro Richard Tham 1999 Svenska
316 Multisensory Impact of Sport Events electronic resource : A Comparative Effect Analysis Based on Soccer Games Thorsten. Tham uuuu Okänt
317 Gustav II Adolfs gärning och personlighet Wilhelm Tham 1948 Svenska
318 Planimetri med övningsexempel Karl Tham 1896 Svenska
319-320 Anmärkningar i anledning af herr prof. Müllers afhandling om guldhornen, utgifven i Köpenhamn år 1806. Af P. Tham ... Stockholm, 1817, hos Zacharias Haeggström (flera utgåvor) Pehr Tham 1817 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.