Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1034 träffar

Titel Författare År Språk
301 Bolsjevismens religiösa moment Henrik Tham 1926 Svenska
302 Crime in Scandinavia during world war II Henrik Tham 1990 Engelska
303 Trends among social assistance recipients in Sweden since 1945 Henrik Tham 1993 Engelska
304 Välfärdsstaten och brottsligheten - i teorin Henrik Tham 1990 Svenska
305 Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae: Epidemiology, Risk Factors, and Duration of Carriage Johan Tham 2016 Engelska
306 "Interreligious perspectives on mind, genes and the self : emerging technologies and human identity" Joseph Tham 2019 Okänt
307 Principles of Cash Flow Valuation Joseph Tham 2004 Engelska
308 Religious Perspectives on Human Vulnerability in Bioethics Joseph Tham 2014 Okänt
309 Handledning i värdering av fastigheter och tomträtter för bostadsändamål i städer och stadsliknande samhällen Karl Tham 1948 Svenska
310-311 Plangeometri - Euklides' sjätte bok (flera utgåvor) Karl Tham 1937 Svenska
312-313 Planimetri med öfningsexempel (flera utgåvor) Karl Tham 1899 Svenska
314 Proportionslära med tillämpn. på plangeometrien jemte öfningssatser Karl Tham 1890 Svenska
315-316 Proportionslära med tillämpning på plangeometrien jämte övningssatser (flera utgåvor) Karl Tham 1913 Svenska
317 Off-centre – a call for humble lessons for design - how can metadesign perspectives support education in design for sustainability? Mathilda Tham 2014 Engelska
318 Bref til någre lärde herrar uti Köpenhamn från Tham på Dagsnäs i september 1802. Stockholm, trykt hos Anders Zetterberg 1802 Pehr Tham 1802 Svenska
319 Memorial, om skogar; inlemnat i förordnings- utskottet d. 5 sept. 1769. =(Rubr.)=/(Pehr Tham.) (Stockholm, tryckt hos Wennberg & Nordström, 1769.) Pehr Tham 1769 Svenska
320 Mina greatest hits - fiaskon, felsteg & andra piruetter Pieter Tham 2021 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.