Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ungern 360 träffar

Titel Författare År Språk
301 Ryska invasion i Ungern samt Russlands planer mot det öfriga Europa af grefve L.Teleki Laszlo Teleki von Szek 1849 Svenska
302 Termalbad och kurorter 1981 Svenska
303 Undersökning öfver uppfinnareverksamhetens variationer inom olika industriklasser i Sverige, Tyskland, Frankrike, England, Österrike och Ungern Henrik G. Tisell 1910 Svenska
304 Ungerns jordbruk 1981 Svenska
305 Den ungerska fackföreningsrörelsen 1983 Svenska
306 Marknad Östeuropa - en marknadshandledning och ett debattinlägg om den svenska östhandelspolitiken : Bulgarien, Polen, Rumänien, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Ungern, Östtyskland Hans Christian Cars 1969 Svenska
307 Om den basiska martinmetoden, iakttagelser under en resa i Tyskland, Österrike-Ungern och Frankrike 1888-1889 Nils Kjellberg 1890 Svenska
308 Rapport från 1:a sessionen med EIFAC's arbetsgrupp för fiskodling Azazhalombatta, Ungern 24-27 juni 1980 Per-Erik Larsson 1980 Svenska
309 Anteckningar i montan-geologi och grufhandtering, under en resa i Tyskland och Österrike-Ungern 1897-1898 Gustaf Walfrid Petersson 1899 Svenska
310 Rapport från en resa i Östeuropa under 80-talets början - anteckningar från en arbetsresa i Albanien, Sovjetunionen, Ungern och Jugoslavien med inriktning mot samhällsplanering och bostadsbyggande Ronny Svensson 1987 Svenska
311 Fiskets inverkan på fiskens storlek i fjällsjöar 1989 Svenska
312 Vite löparen - ("The trail of the withe knight"). Roman från den röda tiden i Ungern. Svensk övers. av Mary Numelin Bruce Græme 1928 Svenska
313 Om utbildningen af grufingeniörer i Tyskland och Österrike-Ungern, särskildt med häsyn till undervisningen i mineralogi och geologi - Anteckningar från studieresa i Tyskland och Österrike vintern 1897-98 GustafWalfrid Petersson 1898 Svenska
314 Zontabell för användande vid taxering af paket till orter i Tyskland och Österrike-Ungern, med afstånsberäkning från Woyens 1898 Svenska
315 Rysslands politik, dess intervention i Ungern samt Rysslands planer mot det öfriga Europa jemförde med Peter den stores testamente - Öfvers Laszlo Teleki von Szek 1849 Svenska
316 Ungern i pittoreskt, historiskt, litterärt, artistiskt och monumentalt hänseende tecknadt af ett sällskap litteratören under ledning af J. Boldényi - Öfvers 1851-1852 Svenska
317 RUMÄNIEN OCH UNGERNS GRÄNSSAMARBETE - Hur påverkar EU:s Interreg-projekt utvecklingen av regionerna som utgör gränsen mellan Rumänien och Ungern? 2020 Svenska
318 Minnen från gesällåren under skråtiden eller Resa till fots genom en del af Sverige, Danmark, Tyskland, Ungern och Kroatien åren 1832-41 Paul Johan Öberg 1873 Svenska
319 Ängsligit klage-roop, til alla höga potentater, konungar och furstar, af den protestantiske religionen at the sig the evangeliske christnas uti Ungern, Böhmen och Mähren, af the rasande papister, för lång tid tilbakars utståndne, och - ännu dageligen tiltagande förskräckeliga och tyranniska förföljelse, åtaga, och öfwer theras beträngde tilstånd förbarma måtte, &c. Til hwilken ända, sanfärdige händelser af the påfweskas orättmätighet och grymhet härmedelst korteligen : berättade warda. Hwilka dels sielf sedt, dels hört hafwer, en igenom Ungern, Böhmen och Mähren resande ewangelisk christen utur Tyskland. Förswänskadt af O.L. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Benj. Gottl. Schneider, 1733 Matthias Hermann 1733 Svenska
320 Besynnerliga rättegångs-handlingar och utslag, eller Striden emellan förra fält-revisorn Ungern och commiszarien Edsberg med flere. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1816.) 1816 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.