Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 995 träffar

Titel Författare År Språk
321 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större läro-salen, den VII martii år MDCCLXI, af Bengt Fred. Cronberg, skåning D. 7 Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
322 Samlade rön om äldre och nyare mynt, med philosophiska facultetens bifall vid kongl. carol. acad. under ... Clas Blechert Trozelii, inseende, för lager-kransen, utgifne, i den större carolinska läro-salen. f. m. d. X. december, år MDCCLXXVII. Försvarade af Ernst Henric Berling Clas Blechert Trozelius 1777 Svenska
323 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större läro-salen, den XIX martii, år MDCCLXI, af Carl Fredric Cronholm bleking-bo D. 10 Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
324 Solistiskt gitarrspel i Sverige Claes Bredvad-Jensen 1972 Svenska
325 Human adaptation to danger Claes Wallenius 2001 Engelska
326 Nyttan och nödvändigheten af en emellan Visings-ö och Brahe-Grenna inrättad paqvet-båt, offenteligen visad, med Philos. facultetens bevägna bifall, under oeconomiæ professorens, d. Clas Blechert Trozelii, ... inseende, vid kongl. Carol. academien, den II decemb. år 1784. å vanlig tid och ställe, af Pehr Isac Liljenroth D. 1 Clas Blechert Trozelius 1784 Svenska
327 Välment upmuntran at rätt nyttja landsens goda, II. delen, med vederbörandes gunstiga bifall, vid kungl. carol. lärosätet i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende, til allmänt ompröfvande, framgifven af Olof Cederlöf, öst-giöte, uti den större carolinska läro-salen, den XII. dec. MDCCLXIV f.m. på vanlig tid Clas Blechert Trozelius 1764 Svenska
328 Oeconomiska anmärkningar vid skånska karp-dammar, med philosoph. facult. gunstiga bifall, vid kongl. carol. läre-sätet i Lund, under ... Clas B. Trozelii, inseende til offenteligit ompröfvande, uti den större läre-salen d. X. maji MDCCLXVI. f. m. på vanlig tid, för lager-krantsen, framgifne af Olof Cederlöf, öst-göthe Clas Blechert Trozelius 1766 Svenska
329 New Methods for Enzyme Hydrolysis, Analysis, and Characterization of Modified Cellulose Claes Melander 2016 Engelska
330 Degranulation in macrophages and other leukocytes: regulation by calcium, phosphoinositide 3-kinase, and protein kinase C Claes Nauclér 2016 Engelska
331 Tankar, om såcker och sirup af inhemska växter, med philosoph. facult. gunstiga bifall, vid kongl. Carol. academien i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende, til åffenteligit ompröfvande, uti den större lärosalen, den ... mart. MDCCLXXI, f. m. för lager-krantsen, framgifne af Petrus Giers, väst-göthe Clas Blechert Trozelius 1771 Svenska
332 Tankar om vetenskapernes tjenst-verk vid hushållningen i allmänhet, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. lärosätet i Lund, under ... Clas B. Trozelii inseende, till offenteligit ompröfvande, uti den större lärosalen d. XXVII maij MDCCLXIII. För lager-krantsen, framgifne af Anders Graf. Vest-gjöthe Clas Blechert Trozelius 1763 Svenska
333 Gestational diabetes mellitus - prevalence in southern Sweden and risk factors for subsequent diabetes Claes Ignell 2015 Engelska
334 Anmärkningar vid handa-slögderne, med philosoph. facult. gunstiga bifall vid kongl. carol. läresätet i Lund, under ... Clas B. Trozelii, inseende, til åffenteligit ompröfvande, uti den större läre-salen, den IX april. lMDCCLXVI!. f. m. på vanlig tid, för lager-krantsen, framgifne, af Paulus Lundborg, blekingus Clas Blechert Trozelius 1766 Svenska
335 Tankar om belöningars värkan på hushållningen, med philosoph. facult. gunstiga bifall vid kongl. Carol. läresätet i Lund, under ... Clas B. Trozelii, inseende, til åffenteligit ompröfvande, uti den större läre-salen, den XIII maji MDCCLXVI. f. m. på vanlig tid, för lager-krantsen, upgifne af Nicolaus Abrah. Wedelin, väst-göthe D. 2 Clas Blechert Trozelius 1766 Svenska
336 Afhandling om lands-vägar, med philosoph. facult. gunstiga bifall, vid kongl. carol. läre-sätet i Lund, under ... Clas B. Trozelii, inseende, til åffenteligit ompröfvande, uti den större läre-salen, den XXVI. febr. MDCCLXVI. f. m. på vanlig tid, för lager-krantsen, framgifven, af Anders Nyman, småländing Clas Blechert Trozelius 1766 Svenska
337 Physico oeconomisk-beskrifning öfver Mistelåhs socken uti Småland, med philosoph. facult. gunstiga bifall vid kongl. carol. läresätet i Lund, under ... Clas B. Trozelii, inseende, til åffenteligit ompröfvande, uti den större läre-salen, den 31. maji MDCCLXVI. f. m. på vanlig tid, för lager-krantsen, utgifven af Bengt Niclas Hagelberg, smålänning Clas Blechert Trozelius 1766 Svenska
338 Nyttan af ägornes läggande i stor-skifte visad i en academisk afhandling hvars förra del, med vederbörandes gunstiga samtycke under ... h. m. Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, vid kongl. Carol. academien i Lund, til allmänt ompröfvande framgifven af Sven Peter Bergström, södermanländing, uti den större läro-salen d. XXI Martii, år MDCCLXVII D. 2 Clas Blechert Trozelius 1767 Svenska
339 Insamlingssystem för icke stationära källor Claes Brismar 1989 Svenska
340 Uttorkning och krympning hos betong med kalkstensfiller = - Drying and shrinkage of concrete with limestone filler Claes Barthelson 2006 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.