Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
321 Thesium de initiis humanæ naturæ. Sectionis posterioris pars altera. Quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico submittit examini Johannes Holmblad, Dalia-Vermelandus. In Audit. Gust. maj. d. XI Febr. MDCCXCVII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
322 Thesium de initiis humanæ naturæ. Sectionis posterioris pars quarta. Quam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... p. p. Nicolaus Petr. Hulthin, Ostro-Gothus. In Audit. Gust. Maj. die XVIII Dec. MDCCXCVIII. H. C sect. 2 p. 4 Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
323 Under kongl. maj:ts vistande i Upsala och uti hans kongl. höghets, kronprinsens academiens cancellers höga öfvervaro; Theser, på nådigsta befallning utgifne och försvarade, af Jac. Fred. Neikter, biblioth. och prof. samt Pehr Henr. Liliensparre, den 15 november 1786, i den större gustavianske lärosalen Jacob Fredrik Neikter 1786 Svenska
324 Underdånigste tal, holdne i Upsala academie den 15 nov. 1786. då hans kongl. höghet kronprinsen, såsom academiens canceller, nådigast behagade afhöra ompröfningen af de theser, som utgåfvos af Jacob Fredric Neikter, och försvarades af - Pehr Henric Liljensparre. Upsala, tryckte hos directeuren Johan Edman Jacob Fredrik Neikter 1786 Svenska
325 De vestigiis hunorum in Svecia et aliis septentrionalibus regnis Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
326 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam mdcxv - Disp. Uppsala, pres.(1-2:) J.A.Lindblom, (3-6:) J.F. Neikter, (7-8:) O. Kolmodin, resp.: M. Sundvall, J.Frykstedt, N.A. Humble, m. fl Johan Skytte 1786-1828 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.