Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vetlanda 929 träffar

Titel Författare År Språk
321 Deras erfarenheter - folklivsskildring Algot Emanuel Gustafson 1939 Svenska
322 Gamle Bruses kvarlåtenskap - folklivsskildring Algot Emanuel Gustafson 1937 Svenska
323 Glimt och hugskott - dikter Pontus Hedén 1929 Svenska
324 The trogna själars tröst-fulla berömelse, af Guds och samwetets witnesbörd i lifwet, under lidandet, och emot döden: tå then wäl-äreborna ... nu hos Gud saliga fru Elsa Manquer, kyrckjoherdans uti Hwetlanda ... Sven Blidbergs, för thetta högt-älskada k. maka och hus-ära, uti en förnäm och mycket folckrik församlings närwaro, med tilbörlig heder, och christ-prydeliga ceremonier, til sin graf och hwilo-kammar, uti Hwetlanda kyrckjo, befordrades, den 13 novembr. år 1744, : uti en christelig lik-predikan, til gudeliget betracktande, enfalleligen förestäld, af Clemens Helin ... Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1745 Clemens Helin 1745 Svenska
325 Smålandssläkten Hornfelt Halvor Hornfelt 1978 Svenska
326 Söndagsskolläraren under nådens fostran August Hultgren 1963 Svenska
327 Gångtunnel eller hastighetsbegränsning - en jämförande studie i Vetlanda Christer Hydén 1978 Svenska
328 I Vättehagen - ett urplock poetiska utsvävningar Josef Högstedt 1953 Svenska
329 Pilgrimståget Josef Högstedt 1926 Svenska
330 Pälle Nävers visor Josef Högstedt 1937 Svenska
331 Torpareglädje - rim och reson Josef Högstedt 1951 Svenska
332 Ugglor i mossen - rimsmide Josef Högstedt 1947 Svenska
333 1999 års fornminnesinventering i Jönköpings län - Värnamo, Sävsjö och Vetlanda kommuner Sune Jönsson 2000 Svenska
334 Persasor - en samling humoresker Sven Larsson 1927 Svenska
335 Sollinska villan - restaurering av torntak och vindflöjel på trapptorn : Vetlanda stad och kommun, Jönköpings län : antikvarisk medverkan Margareta Olsson 2010 Svenska
336 Bilturist till Medelhavet Carl Petersén 1960 Svenska
337 Program och minnesskrift vid Nye missionsförsamlings 100-årsjubileum, september 1963 1963 Svenska
338 Samlingspunkt för byn Stenberga, Vetlanda 1989 Svenska
339 Skolfejden - en berättelse om Virserum, skolor och en festival i Hultsfreds kommun : åren 2006 till 2010 Carl Samuelson 2018 Svenska
340 Strandnära boende i Vetlanda kommun - strändernas skyddsvärden vid Klockesjön och Serarpasjön 2005 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.