Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 493 träffar

Titel Författare År Språk
321 Proseminariet 1981/82 - gasteknik Lunds tekniska högskola 1982 Svenska
322-323 Termisk resursinventering för SSK-regionen - avloppsvatten (flera utgåvor) Josef Macznik 1981 Svenska
324 Plattvärmeväxlare - tryckfallskarakteristik och värmeöverföring i värmeöverföringskanaler av korrugerade plattor med fiskbensmönster : experimentell och teoretisk undersökning Erland Nilsson 1979 Svenska
325 Analys av SYSAV:s nuvarande verksamhet och framtida handlingsalternativ beträffande energiutvinning vid avfallsbehandling Per-Axel Nilsson 1980 Svenska
326 Gasdrivna värmepumpar - industriella tillämpningar Ronny Nilsson 1983 Svenska
327 Konstruktion av solfångaranläggning i miniatyr för laborationer och experiment Peter Nisula 1982 Svenska
328 Studie av kombinationen gasturbin med värmeväxlare och värmepump Bjarne Norén 1981 Svenska
329 Energiplan Hörby Bo Olsson 1982 Svenska
330 Energiplanering i mindre kommuner - erfarenheter från Hörby kommun Bo Olsson 1982 Svenska
331 Kommunal energiplanering för transportsektorn - nuläge och angelägna FoU-uppgifter Bo Olsson 1983 Svenska
332 Självantändnig i kollager och kolpulverexplosioner - orsaker, klassificering, förekomst, detektering, förhindrande, släckning Birger Olsson 1982 Svenska
333 Transportsektorn - ett försummat område i den kommunala energiplanen Bo Olsson 1982 Svenska
334 Om möjligheterna att använda multi-stage-flash-principen vid utvinning av geotermisk energi ur sedimentära bergarter Stefan Olsson 1981 Svenska
335 Orienteringssystem för flygande mätplattformar i närhet till kraftledningar Leif Persson 1980 Svenska
336 Insamling och klassificering av data om vindmöllor för ett vindmöllebibliotek Lars Pontén 1979 Svenska
337 Kärnkraftdebatten och kärnkraftens säkerhetsteknik - intervjuundersökning med 125 svenska kärnkrafttekniker före och efter Harrisburg Per Ragnarsson 1979 Svenska
338 Azeotropa blandningar för termodynamiska processer Sven-Erik Ransmark 1983 Svenska
339 Mätning av sol- och molnperioder i Lund - från augusti 1979 till och med februari 1981 Sven-Erik Ransmark 1982 Svenska
340 Solteknik - problemanalys Sven-Erik Ransmark 1983 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.