Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 498 träffar

Titel Författare År Språk
321 Förluster vid hetvattentransport i pråmar och rör Staffan Laurell 1982 Svenska
322 Om möjligheterna att reducera behovet av energi och vatten för typiska processlinjer inom ett modernt mejeri Lars Lemhag 1981 Svenska
323 Termisk utvärdering av kakelugn Ulf Linder 1981 Svenska
324 Projektering av mindre vindkraftverk Lennart Lundin 1980 Svenska
325 Torvmarksdikning - hydrologiska konsekvenser för Docksmyren = Peatland drainage : effects on hydrology of the Mire Docksmyren Lars Lundin 1984 Svenska
326 Proseminariet 1976/77 Lunds tekniska högskola 1977 Svenska
327 Proseminariet 1981/82 - gasteknik Lunds tekniska högskola 1982 Svenska
328-329 Termisk resursinventering för SSK-regionen - avloppsvatten (flera utgåvor) Josef Macznik 1981 Svenska
330 Plattvärmeväxlare - tryckfallskarakteristik och värmeöverföring i värmeöverföringskanaler av korrugerade plattor med fiskbensmönster : experimentell och teoretisk undersökning Erland Nilsson 1979 Svenska
331 Analys av SYSAV:s nuvarande verksamhet och framtida handlingsalternativ beträffande energiutvinning vid avfallsbehandling Per-Axel Nilsson 1980 Svenska
332 Gasdrivna värmepumpar - industriella tillämpningar Ronny Nilsson 1983 Svenska
333 Konstruktion av solfångaranläggning i miniatyr för laborationer och experiment Peter Nisula 1982 Svenska
334 Studie av kombinationen gasturbin med värmeväxlare och värmepump Bjarne Norén 1981 Svenska
335 Energiplan Hörby Bo Olsson 1982 Svenska
336 Energiplanering i mindre kommuner - erfarenheter från Hörby kommun Bo Olsson 1982 Svenska
337 Kommunal energiplanering för transportsektorn - nuläge och angelägna FoU-uppgifter Bo Olsson 1983 Svenska
338 Självantändnig i kollager och kolpulverexplosioner - orsaker, klassificering, förekomst, detektering, förhindrande, släckning Birger Olsson 1982 Svenska
339 Transportsektorn - ett försummat område i den kommunala energiplanen Bo Olsson 1982 Svenska
340 Om möjligheterna att använda multi-stage-flash-principen vid utvinning av geotermisk energi ur sedimentära bergarter Stefan Olsson 1981 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.