Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 354 träffar

Titel Författare År Språk
321 Dissertationis academicæ, de Genesi lingvæ Svecanæ, partem primam, ... Publico examini modeste submittunt auctor, Daniel Herweghr, ... et respondens, Andreas Levin, Vermelandus, in audit. Carol. maj. d. 12 Jun. anni MDCCXLVII. Horis ante meridiem solitis Daniel Herweghr 1747 Latin
322 In librum qui Joelis nomine inscribitur Veteris Testamenti brevis commentatio ... praeside Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico P.P. auctor Otto Ferdinandus Myrberg Gothoburgensis stip. aer. pub. In auditorio Gustaviano die XIII junii MDCCCLI Jonas Fredrik Hesse 1851 Latin
323 Vaticinium Malachiae Suethice cum aliquot observationibus, quod ... praeside mag. Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico p.p. auctor Petrus Holmér Smolandus. In auditorio Gustaviano die III junii MDCCCLIV h.a.m.s Jonas Fredrik Hesse 1854 Svenska
324 Vaticinium quod Habacuci nomine inscribitur Latine versum et commentatum, quod ... praeside mag. Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico p.p. auctor Carolus Augustus Uddgren Gotoburgensis. In auditorio Gustaviano a.d. X Kal. jun. MDCCCLIV h.a.m.s. P. I Jonas Fredrik Hesse 1854 Latin
325 Vaticinium quod Habacuci nomine inscribitur Latine versum et commentatum, quod ... praeside mag. Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico p.p. auctor Carolus Fredericus Andersson Gotoburg. stip. Lignell. In auditorio Gustaviano a.d. X Kal. jun. MDCCCLIV h.a.m.s. P. II Jonas Fredrik Hesse 1854 Latin
326 Dissertatio chemica de docimasia terrarum geoponicarum, quam venia ampl. fac. phil. Ups. publice ventilandam sistunt mag. Carolus D. Hjerta, stipendiarius Gyllenhjelmianus et Elias Gust. Eneholm, stip. Piperianus, Ostrogothus in audit. Gustav. majori die 16 Febr. 1785 Carl Didrik Hierta 1785 Latin
327 Dissertatio chemica, fundamentum Halurgiæ systematicæ sistens, cujus partem priorem ... publicæ censuræ submittunt auctor et præses Laur. Hiortzberg ... et respondens ... Ericus Holmén, Fierdhundrensis. In audit. Carol. maj. d. 4 maji Junij, anni MDCCLVI P. 1 Laurentius Hiortzberg 1756 Latin
328 Dissertatio physica de caussa maxime probabili attractionis corporum, quam ... publicæ censuræ submittunt auctor et præses Laurentius Hiortzberg ... et respondens Petrus Boling, Helsingus. In aud. Carol. min. d. XVI. Mart. a. MDCCLVII. H. A. M. S Laurentius Hiortzberg 1757 Latin
329 Dissertatio philologica de victu hominum prima mundi ætate, quam ... publicæ censuræ submittunt Carolus Frid. Hjertstedt ... et Johan G. Söderstedt ... Fjerdh. In audit. Gust. maj. d. VII. nov. MDCCLXXXIX Carl Fredrik Hjertstedt 1789 Latin
330 De Adoptianis dissertatio theologica historico-dogmatica. Cujus partem secundam ... P.P. Mag. Henricus Hjorter ... et Carolus Rinman ... . In Audit. Gustav. die XXII Mart. MDCCCXXXIX. H. A. M. S p. 2 Henrik Hjorter 1839 Latin
331 De Adoptianis dissertatio theologica historico-dogmatica. Cujus partem tertiam ... P.P. Mag. Henricus Hjorter ... et Oscar. Ferdinand. Barck ... . In Audit. Gustav. die XXII Mart. MDCCCXXXIX. H. P. M. S p. 3 Henrik Hjorter 1839 Latin
332 Dissertatio chemica, de nexu chemiæ cum utilitate reipublicæ, cujus partem secundam, consensu ampliss. facult. philosoph. in illustri academia Upsaliensi, publicæ censuræ submittunt auctor et præses Laurentius Hiortzberg phil. mag. et respondens Gustavus Elfsten, Westergothus. In aud. car. maj. ad d. XXXI. octob. MDCCLII P. 2 Lars Hjortzberg 1752 Latin
333 Dissertatio physica, de metamorphosi Telluris, quam ... publicæ censuræ modeste submittunt, auctor Sveno Hof et respondens ... Wilhel. Carol. Victorin, Westro-Gothi. In audit. Carol. maj. d. 15 Junii, anni MDCCXXXVII Sven Hof 1737 Latin
334 Från vida fält - festskrift till Rolf Adamson 25.10 1987 1987 Svenska
335 Kort begrep af Gamla och Nya testamentets kyrko-historia; jämte utkast til lärdoms-historien, uti bihang til hwarje tidhwarf./(Johan Möller.) Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin, 1774 Johan Möller 1774 Svenska
336 Herrans fruktan, grunden till then bästa wishet; i anledning af Ordspr.b. c.9. v.10,11. Förklarad wid kongl. maj:ts tro-mans, archibiskops, samt Upsala academies procancellers ... Magni O. Beronii högtansenliga begrafning uti Upsala - domkyrka, then 13 julii, 1775. Af Gabriel Rosèn ... Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, kongl. acad. boktryckare, år 1778 Gabriel Rosén 1778 Svenska
337 Berättelse om det i Piteå stad anlagde lazarett för Norrbottens län. =(Rubr.)= 1828 Svenska
338 Mexikos eröfring William Hickling Prescott 1863 Svenska
339 Caroli Linnaei Pan suecicus John Ramsbottom 1959 Engelska
340 Statsskulder och finanser efter kriget Gunnar Westin Silverstolpe 1918 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.