Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 365 träffar

Titel Författare År Språk
321 Berättelse om Francisci Spiræ märkwärdiga lefwerne, och desz, sedan han för timeliga afsigters skull offenteligen afswurit den ärkända lutherska evangeliska läran, bedröfweliga ändalykt. På bokhandl. David Segerdahls bekostnad. Upsala - tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr. år 1775 1775 Svenska
322 Mag. Christian Langhansens Fyratio passions betraktelser, för barn och andra enfaldiga christna, hwarutinnan hela Christi lidandes och döds historia genom frågor oh swar kortteligen förklaras, samt the af hwart och et stycke flytande - lärdomar, til upbyggelse i tro och gudaktighet, kort och enfaldigt föreställas. Ifrån tyska språket öfwersatte. Upsala, tryckte på egen bekostnad af Johan Edman, kongl. acad. boktryckare, år 1774 Christian Langhansen 1774 Svenska
323 Kirchen Postilla das ist: Auslegung der Episteln vnd Euangelien, an Sontagen und fürnemesten Festen, durchs gantze Jar ... Doct. Mart. Luth Martin Luther 1584 Tyska
324 Oratio in memoriam auspicatissimæ insitionis variolarum, qua sacr. reg. celsitudinum, principum serenissimorum, principis regni successoris Gustavi, augstæque tori sociæ, Sophiæ Magdalenæ, principum item hereditariorum, Caroli et Frederici - Adolphi, regiæque principis Sophiæ Albertinæ, valetudini ac vitæ, per Dei gratiam, quam optime prospectum fuit, d. XVIII. apr. in æde carolina, camenarum Upsaliensium nomine, habita a Jona Sidrén ... Upsaliæ, apud Joh. Edman, reg. acad. : typograph Jonas Sidrén 1769 Latin
325 Candelabrum aureum, (Exod. XXV.) dissertatione philologica levi penicillo adumbratum, suffragante amplissimo ord. phil in illustri acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Olavi Celsii ... publico examini modeste submittit s:æ r:æ m:tis alumnus Laurent. Hesselgren, Nicol. fil. ex Dalia Wermeland. In audit. Gust. majori ad d. 4 Decemb. anni 1714 Olof Celsius 1714 Latin
326 Patronis litterarum, hospitibus, nec non patribus civibusque utriusque societatis, academicæ et urbicæ, regiæ Upsaliensis Academiæ rector Carolus Fred. Georgii ... s. p. d Carl Fredrik Georgii 1775 Latin
327 Dissertatio academica exsecutionem esse speculum decretorum divinorum ostendens, quam ... sub praesidio mag. Olavi Hervech ... candidæ lectorum disquisitioni committit Johannes Joh. Rundberg Gothlandus. In auditorio Carolino majori, horis ant. m. solitis die XII. julii anno MDCCLXXVII Olof Herwech 1777 Latin
328 Dissertatio philosophica, de eo quod physicum est in recentiorum cosmologia generali, quam ... publico examini modeste committunt, auctor Olavus Herwech Adamsson, ... et respondens Johannes Fredrichsson, Philipstadio-Vermelandi, In audit. Carol. maj. die XXI Aprilis, anni MDCCL. horis ante meridiem solitis Olof Herwech 1750 Latin
329 Dissertatio philosophica, de præstantia studii historici naturæ, quam ... publico examini modeste submittunt Olavus Herwech Adamsson ... et Jonas Holm, Ostrobotniensis, in auditorio Carol. maj. die XII. Junii anni MDCCLII Olof Herwech 1752 Latin
330 Dissertatio philosophica, disquirens de modo, quo optime adquiri possit habitus bene cogitandi, qvam ... publico examini modeste submittunt, auctor Olavus Herwech Adamsson ... et respondens ... Nicolaus Hellborg Ericsson, Fierdhundrensis. In auditorio Carol. majori, die VIII. Junii anno MDCCLIII Olof Herwech 1753 Latin
331 Dissertatio philosophica, sistens vindicias sententiæ Wallerianæ de essentia animæ, quam ... publicæ disquisit. modeste submittunt, Olavus Herwech Adamsson ... et ... Nathanael Fjellström Westerbotniensis, in auditorio Carol. maj. ad d. XIV. Febr. anni MDCCLXVII Olof Herwech 1767 Latin
332 Dissertationis academicæ, de Genesi lingvæ Svecanæ, partem primam, ... Publico examini modeste submittunt auctor, Daniel Herweghr, ... et respondens, Andreas Levin, Vermelandus, in audit. Carol. maj. d. 12 Jun. anni MDCCXLVII. Horis ante meridiem solitis Daniel Herweghr 1747 Latin
333 In librum qui Joelis nomine inscribitur Veteris Testamenti brevis commentatio ... praeside Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico P.P. auctor Otto Ferdinandus Myrberg Gothoburgensis stip. aer. pub. In auditorio Gustaviano die XIII junii MDCCCLI Jonas Fredrik Hesse 1851 Latin
334 Vaticinium Malachiae Suethice cum aliquot observationibus, quod ... praeside mag. Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico p.p. auctor Petrus Holmér Smolandus. In auditorio Gustaviano die III junii MDCCCLIV h.a.m.s Jonas Fredrik Hesse 1854 Svenska
335 Vaticinium quod Habacuci nomine inscribitur Latine versum et commentatum, quod ... praeside mag. Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico p.p. auctor Carolus Augustus Uddgren Gotoburgensis. In auditorio Gustaviano a.d. X Kal. jun. MDCCCLIV h.a.m.s. P. I Jonas Fredrik Hesse 1854 Latin
336 Vaticinium quod Habacuci nomine inscribitur Latine versum et commentatum, quod ... praeside mag. Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico p.p. auctor Carolus Fredericus Andersson Gotoburg. stip. Lignell. In auditorio Gustaviano a.d. X Kal. jun. MDCCCLIV h.a.m.s. P. II Jonas Fredrik Hesse 1854 Latin
337 Dissertatio chemica de docimasia terrarum geoponicarum, quam venia ampl. fac. phil. Ups. publice ventilandam sistunt mag. Carolus D. Hjerta, stipendiarius Gyllenhjelmianus et Elias Gust. Eneholm, stip. Piperianus, Ostrogothus in audit. Gustav. majori die 16 Febr. 1785 Carl Didrik Hierta 1785 Latin
338 Dissertatio chemica, fundamentum Halurgiæ systematicæ sistens, cujus partem priorem ... publicæ censuræ submittunt auctor et præses Laur. Hiortzberg ... et respondens ... Ericus Holmén, Fierdhundrensis. In audit. Carol. maj. d. 4 maji Junij, anni MDCCLVI P. 1 Laurentius Hiortzberg 1756 Latin
339 Dissertatio physica de caussa maxime probabili attractionis corporum, quam ... publicæ censuræ submittunt auctor et præses Laurentius Hiortzberg ... et respondens Petrus Boling, Helsingus. In aud. Carol. min. d. XVI. Mart. a. MDCCLVII. H. A. M. S Laurentius Hiortzberg 1757 Latin
340 Dissertatio philologica de victu hominum prima mundi ætate, quam ... publicæ censuræ submittunt Carolus Frid. Hjertstedt ... et Johan G. Söderstedt ... Fjerdh. In audit. Gust. maj. d. VII. nov. MDCCLXXXIX Carl Fredrik Hjertstedt 1789 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.