Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 348 träffar

Titel Författare År Språk
321 Dissertatio chemica, fundamentum Halurgiæ systematicæ sistens, cujus partem priorem ... publicæ censuræ submittunt auctor et præses Laur. Hiortzberg ... et respondens ... Ericus Holmén, Fierdhundrensis. In audit. Carol. maj. d. 4 maji Junij, anni MDCCLVI P. 1 Laurentius Hiortzberg 1756 Latin
322 Dissertatio physica de caussa maxime probabili attractionis corporum, quam ... publicæ censuræ submittunt auctor et præses Laurentius Hiortzberg ... et respondens Petrus Boling, Helsingus. In aud. Carol. min. d. XVI. Mart. a. MDCCLVII. H. A. M. S Laurentius Hiortzberg 1757 Latin
323 Dissertatio philologica de victu hominum prima mundi ætate, quam ... publicæ censuræ submittunt Carolus Frid. Hjertstedt ... et Johan G. Söderstedt ... Fjerdh. In audit. Gust. maj. d. VII. nov. MDCCLXXXIX Carl Fredrik Hjertstedt 1789 Latin
324 De Adoptianis dissertatio theologica historico-dogmatica. Cujus partem secundam ... P.P. Mag. Henricus Hjorter ... et Carolus Rinman ... . In Audit. Gustav. die XXII Mart. MDCCCXXXIX. H. A. M. S p. 2 Henrik Hjorter 1839 Latin
325 De Adoptianis dissertatio theologica historico-dogmatica. Cujus partem tertiam ... P.P. Mag. Henricus Hjorter ... et Oscar. Ferdinand. Barck ... . In Audit. Gustav. die XXII Mart. MDCCCXXXIX. H. P. M. S p. 3 Henrik Hjorter 1839 Latin
326 Dissertatio chemica, de nexu chemiæ cum utilitate reipublicæ, cujus partem secundam, consensu ampliss. facult. philosoph. in illustri academia Upsaliensi, publicæ censuræ submittunt auctor et præses Laurentius Hiortzberg phil. mag. et respondens Gustavus Elfsten, Westergothus. In aud. car. maj. ad d. XXXI. octob. MDCCLII P. 2 Lars Hjortzberg 1752 Latin
327 Dissertatio physica, de metamorphosi Telluris, quam ... publicæ censuræ modeste submittunt, auctor Sveno Hof et respondens ... Wilhel. Carol. Victorin, Westro-Gothi. In audit. Carol. maj. d. 15 Junii, anni MDCCXXXVII Sven Hof 1737 Latin
328 Från vida fält - festskrift till Rolf Adamson 25.10 1987 1987 Svenska
329 Kort begrep af Gamla och Nya testamentets kyrko-historia; jämte utkast til lärdoms-historien, uti bihang til hwarje tidhwarf./(Johan Möller.) Strengnäs, tryckt af Lars Arvids. Collin, 1774 Johan Möller 1774 Svenska
330 Herrans fruktan, grunden till then bästa wishet; i anledning af Ordspr.b. c.9. v.10,11. Förklarad wid kongl. maj:ts tro-mans, archibiskops, samt Upsala academies procancellers ... Magni O. Beronii högtansenliga begrafning uti Upsala - domkyrka, then 13 julii, 1775. Af Gabriel Rosèn ... Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, kongl. acad. boktryckare, år 1778 Gabriel Rosén 1778 Svenska
331 Berättelse om det i Piteå stad anlagde lazarett för Norrbottens län. =(Rubr.)= 1828 Svenska
332 Mexikos eröfring William Hickling Prescott 1863 Svenska
333 Caroli Linnaei Pan suecicus John Ramsbottom 1959 Engelska
334 Statsskulder och finanser efter kriget Gunnar Westin Silverstolpe 1918 Svenska
335 Undervisning om saltpetters kokning samt saltpetter-jords igenkänning och anläggning, af J.P. Wallensteen. ... =(Rubr.)= (Tryckt i Upsala 1805, hos J.F. Edman, k:gl. akad. boktr.) Johan Peter Wallensteen 1805 Svenska
336 Mag. Christian Langhansens 46 passions betraktelser, för barn och andra enfaldiga christna, hwarutinnan hela Christi lidandes och döds historia, genom frågor och swar, korteligen förklaras, samt de af hwart och et stycke flytande lärdomar - til upbyggelse i tro och gudaktighet, kort och enfaldigt föreställas. Jämte, Försök til christendoms frågor öfwer insticktelse-orden, lämpade til unga skrifte-barns begrep. Fjerde uplagan. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. : Upsala, tryckte på egen bekostnad af directeuren Johan Edman, 1782 Christian Langhansen 1782 Svenska
337 Brefväxling./(Carl Christoffersson Gjörwell.) =1-6. 1798-1810.= Del 6, Sjette bandet. Stockholm, 1808. Tryckt hos direct. och k:gl. fält-boktryck. Peter Sohm. (S. 52: Stockholm, tryckt hos directeuren Joh. A. Carlbohm, 1808. S. 84: Stockholm, tryckt hos directeuren Joh. A. Carlbohm. S. 100: Stockholm, : tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm. 1808. S. 108, 124, 140: Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm. 1809. S. 156: Stockholm, tryckt hos direct. Joh. A. Carlbohm, 1809. S. 172: Stockholm, tryckt hos direct. : Joh. A. Carlbohm, 1810.) Carl Christoffer Gjörwell 1808 Svenska
338 Åminnelse-tal öfver framledna archibiskopen och procancelleren i Upsala ... Magnus Beronius, i respective närskyldas öfvervaro hållet 19 octobr. 1776, för Uplands studerande nation, å vanligt samlings-rum, af dess ledamot, Johan Carl - Höjer ... Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, kongl. acad. boktryck Johan Carl Höjer 1778 Svenska
339 Hantverkets bok 1, Supplement. 1, Måleri, Färgval 1937 Svenska
340 Mag. Christian Langhansens Fyratio sex passions betraktelser, för barn och andra enfaldiga christna, hwarutinnan hela Christi lidandes och döds historia, genom frågor oh swar, korteligen förklaras, samt de af hwart och et stycke flytande - lärdomar, til upbyggelse i tro och gudaktighet, kort och enfaldigt föreställas. Ifrån tyska språket öfwersatte. Tredje uplagan, förbättrad och tilökt med sex betraktelser. Upsala, tryckte på egen bekostnad af directeuren Johan Edman, : 1781 Christian Langhansen 1781 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.