Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ungern 360 träffar

Titel Författare År Språk
321 Östeuropeisk animerad film - stoff och motiv i animerad film från Bulgarien, Polen, Rumänien och Ungern = Themes and motifs in Eastern European animated film : Bulgaria, Poland, Romania, Hungary Lars Lönroth 1979 Svenska
322 Allmän tacksäyelse, öfwer de keyserliges, den 19/9 Augusti åhr 1691 uti Ungern emillan Peter-Waradein och Salankemen erhållne märckelige seger emot arf-fienden turcken - Upläsen ... uti Septembr. månad af ofwanbemälte åhr u. å., 1691 Svenska
323 Kontrakt mellan inhemskt företag och utländsk statshandelspart - ett studium av den allmänna problematiken kring hur kontrakt ingås, tillämplig rätt och tvisteförfaranden med särskild inriktning på: Sovjetunionen, Polen, Östtyskland, Ungern och Folkrepubliken Kina Peter Sävblom 1986 Svenska
324 Beskrifning på en gickt- och skönhets-kur, lemnad till drottning Isabella af Ungern. Af en eremit. Hämtad utur en afliden gammal mans anteckningar. Stockholm, C.M. Carlson 1829 1829 Svenska
325 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit tå samtelige riksens högloflige ständers deputerade emottogo hälsning af hwarannan i secrete utskots salen. Then 23 septembris 1746. Stockholm - tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
326 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit til ridderskapet och adelen wid landt-marskalks stafwens emottagande den 23. augusti 1742. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm - uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1742 Svenska
327 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit för ridderskapet och adeln wid landt-marskalks-stafwens afgifwande then 12. september 1743. Uppå ridderskapet och adelens åstundan tryckt. Stockholm - tryckt uti kongl. tryckeriet. Hos directeuren Pet. Momma. Cum privilegio Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1743 Svenska
328 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit til ridderskapet och adelen, wid landt-marskalk stafwens emottagande, then 22 septembris 1746. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren - Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
329 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit til ridderskapet och adelen wid landt-marskalks- stafwens afgifwande then 14. december 1747. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm - uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
330 Til hennes kongl. höghet cron-printseszan, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han med ridderskapets och adelens deputerade aflade theras underdånige hälsning, then 23. sept. 1746. Stockholm, tryckt - uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
331 Tacksäyelse-skrifft, öfwer den nampnkunnige och faste stadens, Store Waradins, eröfring uti Ungern, upläsen uti församblingarne öfwer hela Swerige och desz underliggiande länder och härskaper åhr 1692 uti Junij och Augusti månader 1692 Svenska
332 Högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit til ridderskapet och adelen wid theras första sammanträde på riddarehuset wid riksdagen then 23. augusti 1742. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm - uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1742 Svenska
333 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit uppå riks-salen i Stockholm, wid riksdagens början then 26. sept. 1746. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1746 Svenska
334 Landt-marskalkens högwälborne Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit uppå riks-salen i Stockholm, wid riksdagens början d. 25. augusti 1742. Uppå ridderskapets och adelens åstundan trykt. Stockholm, uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1742 Svenska
335 Til hennes kongl. höghet cron-printseszan, landt-marskalkens ... Matthias Alexander von Ungern Sternbergs tal, tå han, jemte the andra respective ståndens herrar talemän, och deputerade af alla fyra stånden, togo underdånigt afsked - then 14. december 1747. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
336 Grefwe Brahes håldne Tal, til landt-marskalken ... Matthias Alexander von Ungern Sternberg, wid thet tilfället han på riddarhus salen then 22. septembris 1746. til honom öfwerlemnade landt-marskalks stafwen. Stockholm, tryckt uti kongl - tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Eric Brahe 1746 Svenska
337 Grefwe Brahes Tal, hållit uppå riddarehuset tå landt-marskalken ... Matthias Alexander von Ungern Sternberg efter sluten riksdag landt-marskalks stafwen ifrån sig gaf, then 14. dec. 1747. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos - directeuren Pet. Momma Eric Brahe 1747 Svenska
338 Landt-marskalkens, högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Swar, til herr riks-rådet ... Carl Gustav Tessin, tå samtelige riksens högloflige ständer in pleno plenorum på riddarehus salen woro församlade, then 31. martii - 1747. Efter riksens ständers åstundan tryckt. Stockholm, uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska
339 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit på riks-salen i Stockholm, när riksdagen slöts then 12. september. 1743. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm, tryckt uti kongl - tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1743 Svenska
340 Landt-marskalkens högwälborne baron Matthias Alexander von Ungern Sternbergs Tal, hållit på riks-salen i Stockholm, när riksdagen slöts then 14. december, 1747. Uppå ridderskapets och adelens åstundan tryckt. Stockholm, uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Matthias Alexander von Ungern-Sternberg 1747 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.