Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Å 40979 träffar

Titel Författare År Språk
341 Knut Hamsun Monika Žagar 2009 Engelska
342 Body of War Dubravka Žarkov 2007 Engelska
343 Pyrrolidides in the structure analysis of naturally occurring fatty acids by mass spectrometry Bengt Å. Andersson 1980 Engelska
344 Scythrididae Bengt Å. Bengtsson 1997 Engelska
345 Large-signal modeling of microwave transistors Lars Å. Bengtsson 1999 Engelska
346 Translation techniques in two Syro-Arabic versions of Ruth Per Å. Bengtsson 2003 Engelska
347 All-optical control of molecular functions - energy transfer switching and information processing Magnus Å. Bälter 2016 Engelska
348 Controls on the growth and population dynamics of Carex bigelowii Bengt Å. Carlsson 1990 Engelska
349 Generalized APP detection for communication over unknown time-dispersive waveform channels Anders Å. Hansson 2003 Engelska
350 Control of gene expression in innate and adaptive immunity Emmelie Å. Jansson 2000 Engelska
351 Pivotal role of the nuclear receptor PPARγ in colon epithelial cells Emmelie Å. Jansson 2004 Engelska
352 I socialismens tjänst - en bok om den socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Skaraborgs län Jan Å. Johansson 1989 Svenska
353 Psychosocial factors at work and their relation to musculoskeletal symptoms Jan Å. Johansson 1994 Engelska
354 Biologically active intact polar lipids - analysis by high-performance liquid chromatography/atmospheric pressure ionisation mass spectrometry Anders Å. Karlsson 1999 Engelska
355 Phospholipids, sphingomyelins and other polar lipids - analysis of structural and physiologically active lipids by liquid chromatography-mass spectrometry Anders Å. Karlsson 1996 Engelska
356 Fjärranalys - spec. flygbildteknik Rolf Å. Larsson 1980 Svenska
357 Flygbildsstudier av fluvial erosion - en metodundersökning inom Klarälvens övre meanderlopp = Studies of fluvial erosion in aerial photographs : a methodological study in the meander course of the river Klarälven, Western Sweden Rolf Å. Larsson 1975 Svenska
358 Flygbildteknik Rolf Å. Larsson 1976 Svenska
359 The chloroplast genome of Pinus contorta Dougl - studies of structure, rearrangements and gene content Jonas Å. Lidholm 1992 Engelska
360 Spånbildningens dynamik - ett steg mot adaptiva övervakningssystem Bengt Å. Lindberg 1986 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.