Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3666 träffar

Titel Författare År Språk
341 Transboundary marine spatial planning and international law 2017 Engelska
342 Trimethoprim-sulfamethoxazole - Sheraton Plaza Hotel Boston, Massachusetts December 7 and 8, 1972 1973 Engelska
343 Trimethoprim-sulfamethoxazole revisited - Hyatt Regency hotel, Cambridge, Massachusetts, November 16-19, 1980 1982 Engelska
344 Number theory : proceedings of the Turku Symposium on Number Theory in Memory of Kustaa Inkeri, May 31-June 4, 1999 / editors, Matti Jutila and Tauno Metsänkylä Finland) (1999 Turku Symposium on Number Theory in Memory of Kustaa Inkeri Turku uuuu-uuuu Okänt
345 Unconventional Computation electronic resource : 10th International Conference, UC 2011 Turku, Finland, June 6-10, 2011. Proceedings / Cristian S. Calude ... et al. (eds.) Finland) (2011 UC 2011 Turku uuuu-uuuu Okänt
346 Utbildningsprogram, Västafrika : ung kunskap 1992 Svenska
347 World after cheap oil Heikki (peak Oil Finland) Waris 2014 Engelska
348 Advances in self-organizing maps electronic resource : 8th International Workshop, WSOM 2011 Espoo, Finland, June 13-15, 2011. Proceedings / Jorma Laaksonen, Timo Honkela (eds.) Finland) 2011 : (8th Workshop on Self-Organizing Maps Espoo uuuu-uuuu Okänt
349 Wired/wireless internet communications electronic resource : 6th international conference, WWIC 2008, Tampere, Finland, May 28-30, 2008 : proceedings / Jarmo Harju ... et al. (eds.) Finland) (2008 WWIC 2008 Tampere uuuu-uuuu Okänt
350 Taidetta Eduskunnassa - Konst i Riksdagen = Art in Parliament House Liisa-Maria Hakala 1994 Finska
351 Finnarp-89 symposium Espoo, Finland, 20 to 22 March 1991 organized by Finnish National Committee on Antarctic Research and Polar Commission of Finland Finland : 1991) Finnarp (symposium) (Espoo 1991 Engelska
352 Finnarp symposium Helsinki, Finland, 5 October 1993 organized by Finnish National Committee on Antarctic Research and Polar Commission of Finland Finland : 1993) Finnarp (symposium) (Helsinki 1994 Engelska
353 Betänkande Finland 1964 Svenska
354 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande Finland 1966-1968 Svenska
355 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 1, Förslag till lagar om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och vissa därtill anslutna lagar samt till lag om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen Finland 1966 Svenska
356 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 2, Reformering av beskattningen av öppna, kommandit- och partrederibolag samt sammanslutningar, dödsbon och konkursbon Finland 1968 Svenska
357 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 3, Reformering av beskattningen av allmännyttiga sammanslutningar Finland 1968 Svenska
358 Hållbar utveckling och Finland - Statsrådets redogörelse till Riksdagen om åtgärder för en hållbar utveckling Finland 1990 Finska
359 Inriktning på service i förvaltningen - Statsrådets redogörelse till Riksdagen om förnyelsen av den offentliga förvaltningen Finland 1990 Finska
360 Statsrådets principbeslut om Imatran Voima Oy:s och Industrins kraft AB:s ansökan om byggandet av en kärnkraftverksenhet Finland 1993 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.