Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3666 träffar

Titel Författare År Språk
341 Advances in self-organizing maps electronic resource : 8th International Workshop, WSOM 2011 Espoo, Finland, June 13-15, 2011. Proceedings / Jorma Laaksonen, Timo Honkela (eds.) Finland) 2011 : (8th Workshop on Self-Organizing Maps Espoo uuuu-uuuu Okänt
342 Wired/wireless internet communications electronic resource : 6th international conference, WWIC 2008, Tampere, Finland, May 28-30, 2008 : proceedings / Jarmo Harju ... et al. (eds.) Finland) (2008 WWIC 2008 Tampere uuuu-uuuu Okänt
343 Taidetta Eduskunnassa - Konst i Riksdagen = Art in Parliament House Liisa-Maria Hakala 1994 Finska
344 Finnarp-89 symposium Espoo, Finland, 20 to 22 March 1991 organized by Finnish National Committee on Antarctic Research and Polar Commission of Finland Finland : 1991) Finnarp (symposium) (Espoo 1991 Engelska
345 Finnarp symposium Helsinki, Finland, 5 October 1993 organized by Finnish National Committee on Antarctic Research and Polar Commission of Finland Finland : 1993) Finnarp (symposium) (Helsinki 1994 Engelska
346 Betänkande Finland 1964 Svenska
347 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande Finland 1966-1968 Svenska
348 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 1, Förslag till lagar om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och vissa därtill anslutna lagar samt till lag om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen Finland 1966 Svenska
349 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 2, Reformering av beskattningen av öppna, kommandit- och partrederibolag samt sammanslutningar, dödsbon och konkursbon Finland 1968 Svenska
350 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 3, Reformering av beskattningen av allmännyttiga sammanslutningar Finland 1968 Svenska
351 Hållbar utveckling och Finland - Statsrådets redogörelse till Riksdagen om åtgärder för en hållbar utveckling Finland 1990 Finska
352 Inriktning på service i förvaltningen - Statsrådets redogörelse till Riksdagen om förnyelsen av den offentliga förvaltningen Finland 1990 Finska
353 Statsrådets principbeslut om Imatran Voima Oy:s och Industrins kraft AB:s ansökan om byggandet av en kärnkraftverksenhet Finland 1993 Svenska
354 Finsk-svensk ordlista för yrkesutbildningen inom den beklädnadstekniska linjen 1981 Finska
355 Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbetsliv 1986 Svenska
356 Kiinteistönhoito 1990- Finska
357 Kiinteistönhoito, Lämmitysjärjestelmät 1990 Finska
358 Kiinteistönhoito, Mitä kiinteistönhoitaja tekee? 1990 Finska
359 Kiinteistönhoito, Polttoaineet ja palaminen 1990 Finska
360 Kiinteistönhoito, Rakentaminen ja asuminen 1990 Finska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.