Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 498 träffar

Titel Författare År Språk
341 Orienteringssystem för flygande mätplattformar i närhet till kraftledningar Leif Persson 1980 Svenska
342 Insamling och klassificering av data om vindmöllor för ett vindmöllebibliotek Lars Pontén 1979 Svenska
343 Kärnkraftdebatten och kärnkraftens säkerhetsteknik - intervjuundersökning med 125 svenska kärnkrafttekniker före och efter Harrisburg Per Ragnarsson 1979 Svenska
344 Azeotropa blandningar för termodynamiska processer Sven-Erik Ransmark 1983 Svenska
345 Mätning av sol- och molnperioder i Lund - från augusti 1979 till och med februari 1981 Sven-Erik Ransmark 1982 Svenska
346 Solteknik - problemanalys Sven-Erik Ransmark 1983 Svenska
347 Värmepump och värmelagring Mats Renntun 1978 Svenska
348 Ytjordvärme i praktiken Jörgen Rådendal 1981 Svenska
349 Solinfångande bassäng, pulserande värmelager och värmepump - diskussion av driftstrategier Olav Jarle S. Saue 1982 Svenska
350 Termodynamisk modell av en villavärmepump samt förslag till konstruktiva förbättringar Boris Sincic 1983 Svenska
351 Förbränning av kol-vattenblandningar - vattenhaltens inflytande på värmeöverföringsmekanismen Håkan Skeppe 1981 Svenska
352 Fliseldning i svenska kommuner - ett exempel på energipolitiska överraskningar? Ulla Stroh 1980 Svenska
353 Har virkesmarknaden en energiframtid? Ulla Stroh 1983 Svenska
354 Metodaspekter på studien Har virkesmarknaden en energiframtid? Ulla Stroh 1983 Svenska
355 Nätstrukturer och kapacitetsförhållanden i en grupp svenska fjärrvärmeverk Sam Strömersten 1980 Svenska
356 Rapport från amerikansk stad: Chicago Studs Terkel 1968 Svenska
357 Energihushållning i tätbygd - planeringsmetodik Lennart Thörnqvist 1975 Svenska
358 Energihushållning och termodynamik Lennart Thörnqvist 1980 Svenska
359 Halm som energikälla Lennart Thörnqvist 1981 Svenska
360 Inhemska och förnybara energikällor i SSK-regionens energiframtid Lennart Thörnqvist 1982 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.