Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hållfasthetslära 935 träffar

Titel Författare År Språk
341 Materials mekaniska egenskaper 2000 Svenska
342 Kom igång med FEM Lars Göran Pärletun 1994 Svenska
343 Inverkan av ingrepp i ångledningssystem på dess återstående kryplivslängd - Influence of refurbishment of steam piping systems on the remaining creep life time Peter Segle 1999 Svenska
344 Reparationssvetsning av kryppåkända komponenter i högtemperaturanläggningar med rekommendationer - Repair welding of creep exposed high temperature plant components including recommendations Jan Storesund 1999 Svenska
345 Ytbeläggningar för erosionsskydd i fluidbäddar - Coating as erosion protective barriers in fluidized beds Peeter Tarkpea 1998 Svenska
346 Optiska mätmetoder - state of the art Thomas Trost 2000 Svenska
347 Uppgifter i hållfasthetslära och grafostatik 1963 Svenska
348 Detektering och storleksbestämning av slutna sprickor - litteraturstudie Tommy Zetterwall 1993 Svenska
349-351 Hållfasthetslära för tekniska läroverk (flera utgåvor) Tore Lundberg 1956 Svenska
352 Elastiska linjen för raka balkar vid stegvis konstant böjstyvhet Allan Persson 1954 Svenska
353-354 Laster och brott - en bok om hållfasthetslära (flera utgåvor) Jan Hult 1978 Svenska
355-356 Hållfasthetslära för tekniska skolor - maskin- och verkstadstekniska, motortekniska samt värme- och sanitetstekniska linjer (flera utgåvor) Fridolf Medé 1966 Svenska
357 Elementär hållfasthetslära jämte tillämpningar Axel Wilhelm Molin 1890 Svenska
358-359 Lärobok i teknisk mekanik 2, Elasticitetsteori och hållfasthetslära. Hydromekanik (flera utgåvor) Hjalmar Tallqvist 1910 Svenska
360 HÅLLF 69 - fortbildningskurs i hållfasthetslära vid Chalmers tekniska högskola, 2-7 juni 1969 Chalmers tekniska högskola 1969 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.