Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 354 träffar

Titel Författare År Språk
341 Undervisning om saltpetters kokning samt saltpetter-jords igenkänning och anläggning, af J.P. Wallensteen. ... =(Rubr.)= (Tryckt i Upsala 1805, hos J.F. Edman, k:gl. akad. boktr.) Johan Peter Wallensteen 1805 Svenska
342 Mag. Christian Langhansens 46 passions betraktelser, för barn och andra enfaldiga christna, hwarutinnan hela Christi lidandes och döds historia, genom frågor och swar, korteligen förklaras, samt de af hwart och et stycke flytande lärdomar - til upbyggelse i tro och gudaktighet, kort och enfaldigt föreställas. Jämte, Försök til christendoms frågor öfwer insticktelse-orden, lämpade til unga skrifte-barns begrep. Fjerde uplagan. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. : Upsala, tryckte på egen bekostnad af directeuren Johan Edman, 1782 Christian Langhansen 1782 Svenska
343 Brefväxling./(Carl Christoffersson Gjörwell.) =1-6. 1798-1810.= Del 6, Sjette bandet. Stockholm, 1808. Tryckt hos direct. och k:gl. fält-boktryck. Peter Sohm. (S. 52: Stockholm, tryckt hos directeuren Joh. A. Carlbohm, 1808. S. 84: Stockholm, tryckt hos directeuren Joh. A. Carlbohm. S. 100: Stockholm, : tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm. 1808. S. 108, 124, 140: Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm. 1809. S. 156: Stockholm, tryckt hos direct. Joh. A. Carlbohm, 1809. S. 172: Stockholm, tryckt hos direct. : Joh. A. Carlbohm, 1810.) Carl Christoffer Gjörwell 1808 Svenska
344 Åminnelse-tal öfver framledna archibiskopen och procancelleren i Upsala ... Magnus Beronius, i respective närskyldas öfvervaro hållet 19 octobr. 1776, för Uplands studerande nation, å vanligt samlings-rum, af dess ledamot, Johan Carl - Höjer ... Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, kongl. acad. boktryck Johan Carl Höjer 1778 Svenska
345 Hantverkets bok 1, Supplement. 1, Måleri, Färgval 1937 Svenska
346 Mag. Christian Langhansens Fyratio sex passions betraktelser, för barn och andra enfaldiga christna, hwarutinnan hela Christi lidandes och döds historia, genom frågor oh swar, korteligen förklaras, samt de af hwart och et stycke flytande - lärdomar, til upbyggelse i tro och gudaktighet, kort och enfaldigt föreställas. Ifrån tyska språket öfwersatte. Tredje uplagan, förbättrad och tilökt med sex betraktelser. Upsala, tryckte på egen bekostnad af directeuren Johan Edman, : 1781 Christian Langhansen 1781 Svenska
347 Magnis literarum patronis hospitibus cuiuscunque dignitatis & ordinis patribus civibusque academicis & urbicis salutem plurimam dicit Johan. Engeström Johan Engeström 1768 Latin
348 Træ & brandkrav Jesper Ditlev 1995 Danska
349 Fantastiska flickor Janina Kastevik 2019 Svenska
350 Fantastiska flickor Epub3 Elisabeth Östnäs nnnn Svenska
351-352 Byggforskning 68 (flera utgåvor) 1968 Svenska
353 Distributed Intelligence In Design Tuba. Kocaturk 2011 Engelska
354 Nykterhetskurserna i Kristinehamn 26 februari-2 mars 1907 1907 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.