Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
341 Necessitas satisfactionis? - eine systematische Studie zu den Fragen 12-18 des Heidelberger Katechismus und zur Theologie des Zacharias Ursinus Wulf Metz 1970 Tyska
342 Harriet ja Olof - rakkaus ja kuolema Viipurissa 1918 Martti Backman 2016 Finska
343 Om oäkta barns rättsförhållande till familjen - Afhandling ur den germaniska rätten, särskildt med afseende å Sveriges lagar. Akad. afh. Resp.Robert Lagus förf. Johan Filip Palmén 1858 Svenska
344 Minnestal öfver professor emeritus, statsrådet Jakob Johan Wilhelm Lagus, hållet vid Finska vetenskaps-societetens årsdag den 29 april 1910 Ivar A. Heikel 1910 Svenska
345 Om folkhögskolan - Tre uppsatser: den nordiska folkhögskolan af Ernst Lagus.- Folkhögskolefrågan i Finland af P. Nordmann.- Folkhögskolan i Borgå af O. Grotenfelt 1891 Svenska
346 "Niin se tapahtui" - F. G. Hedbergin teologisen omaleimaisuuden rakentuminen hänen Oulun ja Raippaluodon aikanaan vuosina 1840-1842 Esa Santakari 1996 Finska
347 Sotakenraalit Robert Brantberg 1998 Finska
348 Theses nonnullæ quas ... publico examini modeste subjiciunt, præses, Jacobus Krook ... et respondens, stipendiarius regius, Johannes Lagus, Ostrobotniensis. In auditorio Carol. majori, d. 17 Junii, a. MDCCXLVII Jacob Krook 1747 Latin
349 Tre rektorer - Tre till ministerstatssekreteraren riktade bref om akademiska angelegenheter, af Nils Abrah. Ursin, 29 okt. 1842, Wilh.G.Lagus, 12 okt. 1847, och Gebr. Rein, 5 april 1852 Gustaf Valfrid Vasenius s.a Svenska
350 Beskattningen av handelslagen - Referat och resolution i diskussionsfrågan vid Allmänna Handelslagsförbundets 16:e representantmöte den 14-15 november 1918. Referatet författat av V.J.Niiniluoto. Övers. från finskan av Allan Lagus V J Niiniluoto 1919 Svenska
351 Dissertatio entomologica novas insectorum species sistens, cujus partem sextam consensu exp. Fac. Med. Upsal. præside Car. Petr. Thunberg, ... publico examini subjicit Andreas Johannes Lagus, Fenno. in audit. hort. bot. d. I Jun. MDCCXCI Carl Peter Thunberg 1791 Latin
352 Dissertationum academicarum, quæstiones in jure naturæ a recentioribus illustratas recensentium, part. VIII. Quam venia ampl. ord. philos. Ups. præside doct. Dan. Boëthio ... p. p. Wilhelmus Gabr. Lagus, stipend. regius, Savolaxia-Fenno. In audit. Gust. maj. d. 15 Maji 1805. h. s Daniel Boëthius 1805 Latin
353 Demosthenis oratio in Philippum altera. Quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p. p. Wilhelm. Gabr. Lagus. J. U. C. Salovaxia-Fenno. In Audit. Gustav. die XIX. Maji MDCCCXII. Horis p. m. solitis., D. 1 Gustaf Knös 1812 Grekiska, klassisk (-1453)
354 Introductio catechumeni in Sacram Scripturam, quam pro conseqvendo gradu doctoratus in theologia ad mandatum regium publico bonorum examini submittit Jacobus J. Lang. Superintendens Narvæ et Ingermanniæ consistorii eiusdem præces nec non pastor templi cathedralis respondente Henningo Fuldha, san: philosoph. candid. & S. S. theol. studioso in inclyta Academia Aboensi ejusdemque auditorio majori ad diem 17 Junij a. M.DC.LXXXX. Horis ante & pomeridianis solitis Jacob Lang 1690 Latin
355 Meditationes nonnullae de existimatione ministrorum ecclesiae, quas ... modeste examinandas sistunt auctor Johannes Laihiander ... et respondens Johannes Petéche, Borea Fennones In audit. maj. d. viii julii a. mdccxlvii h.a.m.s Johan Laihiander 1747 Latin
356 Phædri Aug. Lib. Fabularum æsopiarum libri qvinqve. Cum annotationibus Joannis Schefferi Argentoratensis. Accedunt v. c. Francisci Guyeti Andegavensis notæ nunquam antea publicatæ Phaedrus 1663 Latin
357 Dissertatio academica. De caussis, cur in individiam adducta sit metaphysica. Cujus partem priorem, cons. ampl. facult. philos. In reg. acad. Aboëns. Publice examinandam sistunt Jacobus Johannes Lagerström, phil. mag. stipend. Segercrantz. Et Johannes Magnus Limon, Satacundenses. In auditorio majori, die X Martii an. MDCCLXXXVII. h. a. m. s Jacob Johan Lagerström 1787 Latin
358 Discursus theologicus de fide salvifica, quem ... publicae ventilationi subjicere ... constituit ... Magnus Laghe ... respondente Dn. Erico Ruda, Junec. Smol. in aúditorio maximo ad diem 30 januar anno 1695 Magnus Magni Laghe 1695 Latin
359 Nyländska folkseder och bruk, vidskepelse m.m Anders Allardt 1889 Svenska
360 Examen und Inquisition der Papisten und Jesuiten, das ist Gründliche Vergleichung oder Gegensatz von Einhelligkeit der Lehr Jesu und Jesuwider, Papisten, Christi und Antichristi ... Jetzo auffs new übersehen Maximilian Philon von Trier 1664 Tyska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.