Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: spel 5969 träffar

Titel Författare År Språk
341 Enlightenment and the shadows of chance - the novel and the culture of gambling in Eighteenth-Century France Thomas M. Kavanagh 1993 Engelska
342 Gambling, game, and Psyche Bettina Liebowitz Knapp 2000 Engelska
343 Erfahrung und Begriff des Spiels - eine religionswissenschaftliche, metapsychologische und gesellschaftskritische Untersuchung Heinrich Kutzner 1975 Tyska
344 Kan elefanter hoppa? Jan Larsson 2006 Svenska
345 Svenil Rollspelet Daniel Lenneér 2008 Svenska
346 Games people played - gaming-pieces, boards and dice from excavations in the medieval town of Trondheim, Norway Christopher McLees 1990 Engelska
347 Modern standard 1 - det naturliga bridgesystemet Mats Nilsland 2010 Svenska
348 Ödets väv eller Slumpens spel Erling Nilsson, författare cop. 2006 Svenska
349 Ett nytt ungerskt, turkiskt och fransöskt labet speel, inrättat effter närwarande tijdh och tillståndh dher jempte ett kosteligit remedium, huru man tilbörligen må kunna bemöta turcken, och honom aldeles, förmedelst thens högstes tilhielp, uthur christenheeten förjaga. Förswenskat och tryckt åhr 1684 1684 Svenska
350 Ordpussel - hitta de gömda orden! : fler än 160 pussel 2014 Svenska
351 Den rätta vägen - Nybörjarpaket 2008 Svenska
352 Kort om kort - 21 och trettioen andra spel Tore Sandgren 1973 Svenska
353 Serious games - mechanisms and effects 2009 Engelska
354 God of many names - play, poetry, and power in Hellenic thought from Homer to Aristotle Mihai Spariosu cop. 1991 Engelska
355 Den statliga spelmarknaden - betänkande Spelmarknadsutredningen 1991 Svenska
356 De statligt styrda spelbolagens koncessioner och organisation m.m - rapport från arbetsgrupp inom Finansdepartementet 1995 Svenska
357 Merowingerzeitvertreib? - Spielsteinbeigabe in Reihengräbern Eva Stauch 1994 Tyska
358 Stora korsordsboken 7, 128 nya kluriga utmaningar för hela familjen! 2011 Svenska
359-360 Lotterier och spel - huvudbetänkande (flera utgåvor) Sverige 1979 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.