Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 963 träffar

Titel Författare År Språk
341 Stöld i Sverige under andra världskriget - Stöldutvecklingen under kriget som moralindikator Henrik Tham 1987 Svenska
342 Ökar marginaliseringen i Sverige? Henrik Tham 1994 Svenska
343 Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae - epidemiology, risk factors, and duration of carriage Johan Tham 2012 Engelska
344 Grava kyrka - vägledning Louise Tham 1963 Svenska
345 Köla kyrka - vägledning Louise Tham 1970 Svenska
346 Norra Råda kyrka - vägledning Louise Tham 1969 Svenska
347 Nysunds kyrka - vägledning Louise Tham 1988 Svenska
348 Rämmens kyrka - vägledning Louise Tham 1969 Svenska
349 Vitsands kyrka - vägledning Louise Tham 1973 Svenska
350 Väse kyrka - vägledning Louise Tham 1962 Svenska
351 Älvsbacka kyrka - vägledning Louise Tham 1964 Svenska
352 Lucky People Forecast - a systemic futures perspective on fashion and sustainability Mathilda Tham 2008 Engelska
353 En gentleman av den sämre sorten Pieter Tham 2005 Svenska
354 Östergötlands länsmuseum - historiska milstolpar: 1864-1884-1893-1934-1939-1983-1989 Ulla Tham 1989 Svenska
355 Crop plans and yield predictions for Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and birch (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.) mixtures Åsa Tham 1994 Engelska
356 Stand volume function for young mixed stands of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) silver birch (Betula pendula Roth) and European birch (Betula pubescens Ehrh.) - Beståndsvolymfunktioner för unga blandbestånd av gran (Picea abies (L) Karst.), vårtbjörk (Betula pendula Roth) och glasbjörk (Betula pubescens Ehrh.) Åsa Tham 1988 Engelska
357 Yield prediction after heavy thinning pf birch in mixed stands of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and birch (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.) - Produktionsförutsägelser vid kraftiga gallringar av björk i blandbestånd av gran (Picea abies (L.) Karst.) och björk (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.) Åsa Tham 1988 Engelska
358 Til kongl. wettenskaps-academien. =(Rubr.)=/(T.) =S. impr.= Pehr Tham 1795 Svenska
359 Lettre à mr. Linguet, au sujet de ce qu'on trouve dans ses annales, sur Voltaire et sur la secte dite philosophique./(Pehr Tham.) À Stockholm, chez Charles Stolpe, 1782 Pehr Tham 1782 Franska
360 Memorial af hof-intendenten Pher ! Tham, upläst hos högl. ridderskapet och adeln, den 5 junii 1809, rörande den nya regerings-formen. =(Rubr.)= (Skara, tryckt hos F.J. Leverentz 1811.) Pehr Tham 1811 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.