Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: 1984 15910 träffar

Titel Författare År Språk
361 Mediebarometern 1984 1984 Svenska
362 1984 - tekniske og økonomiske sider af rustningskapløbet Seymour Melman 1965 Danska
363 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1984 1985 Finska
364 Microbiology 1984 1984 Engelska
365-366 The Middle East military balance 1984 (flera utgåvor) cop. 1984 Engelska
367 Miljö i Bohuslän 1984 - rapport om tillsynsverksamheten 1985 Svenska
368 MITI handbook 1984 1984 Engelska
369 "1984" - en utställning om science fiction och fantasy Iwan Morelius 1984 Svenska
370 Motorvagnsåret 1984 - en årskrönika i ord och bild över motorvagnar och motorvagnstrafik vid svenska järnvägar cop. 1985 Svenska
371 Kungliga Musikaliska akademiens årsskrift 1984 1985 Svenska
372 Nebraska symposium on motivation 1984, Psychology and gender 1985 Engelska
373 Lilla deklarationsboken 1984 - för löntagare, villaägare, fastighetsägare och lägenhetsägare Folke Nilsson 1983 Svenska
374 Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1984, Nils K. Jerne, Georges J.F. Köhler, Cesar Milstein : för teorier om immunsystemets specifika uppbyggnad och styrning och upptäckten av principen för produktion av monoklona antikroppar 1984 Svenska
375 Nomus-katalogen 1984 - adressregister över myndigheter, institutioner, organisationer etc. i nordiskt och baltiskt musikliv 1984 Svenska
376 Nordisk bibliografi for folkelivsforskere 1984 1987 Flerspråkigt verk
377 Årsrapport 1984 Nordisk kontakt om statsbyggeri 1985 Svenska
378 Nordisk namnforskning 1984 1985 Svenska
379 Nordiska samarbetsavtal 1984 1984 Svenska
380 Norsk idrettslitteratur 1984 1985 Norska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.