Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 995 träffar

Titel Författare År Språk
361-362 Om hästars rörelser i deras samband med ridkonsten. Af Adam Ehrengranat. ... Lund 1818. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet (flera utgåvor) Claes Adam Ehrengranat 1818 Svenska
363 Sjöhistorisk litteratur 1944-1945 - en bibliografi Claes Claesson 1946 Svenska
364 Personalutveckling i ett primärvårdsdistrikt - ett strategis instrument i managementutrustningen Claes Eckersten 1986 Svenska
365 Sex skogsägares upplevelser av stormen Gudrun - en explorativ studie Claes Jonsson 2007 Svenska
366 Acting-out - en analys av tolv utagerade ungdomar Claes Levin 1978 Svenska
367 Effekter av självgallring på Medicago sativa L. och Trifolium pratense L. med avseende på: 1. plantvikt, bladyta och täthet i enartspopulationer vid två ljusintensiteter, 2. plantvikt och täthet i blandpopulationer Claes Malmberg 1981 Svenska
368 The 4th Symposium on organ preservation in Gothenburg, January 18, 1975 Symposium on Organ Transplantation 1975) Göteborg : 1975 Engelska
369 Framtagning och analys av TAK värde vid produktion av plastdetaljer Claes Wachtmeister 2006 Svenska
370 Socialtjänsten och Minnesotamodellen - ett samarbetsprojekt mellan människobehandlande organisationer Claes Levin 1996 Svenska
371 Ungdomar i tvångsvård - Råbyundersökning 94 : arbetsrapport Claes Levin 1997 Svenska
372 Herr Grefve Gustaf Bondes tankar om guds underverk uti naturen med philosophiska facultetens gunstiga bifall, vid kongl. carol. acad. under ... Clas B. Trozelii inseende, utgifne och försvarade, i den större carolinska läro-salen, den VII april MDCCLXII, af Johan Hindrich Hjertzell D. 8 Clas Blechert Trozelius 1762 Svenska
373 Herr Gustaf Bondes tankar om guds underverk uti naturen, med philosophiska facultetens gunstiga bifall, vid kongl. carol. acad. under ... Clas B. Trozelii inseende, utgifne och försvarade, i den större carolinska läro-salen, den VII april MDCCLXII, af Petrus Tengberg D. 7 Clas Blechert Trozelius 1762 Svenska
374 Nyttiga inrättningar vid Kjeflinge Mölna, uti ett academiskt snille-prof afskildrade, med vederbörandes samtycke, vid Kongl. carolinska academien, under inseende af ... Clas Bl. Trozelius ... och, till allmänt ompröfvande, uti den större lärosalen d. jun. MDCCLXI, för lagerkrantsen, framgifne af Hans Holm, skåning Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
375 Styrsystem för byggavfallshantering Claes Brismar 1986 Svenska
376 Lova att du kommer tillbaka - kärlek och överlevnad i Gulag Orlando Figes 2013 Svenska
377 Breven från Gulag - kärlek och överlevnad i Stalins läger Orlando Figes 2014 Svenska
378 De som viskade - tystnad och terror i Stalins Sovjet Orlando Figes 2009 Svenska
379-380 En egen plats (flera utgåvor) Robert Goolrick 2013 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.