Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elias Fries 641 träffar

Titel Författare År Språk
361 Plantarum vascularium in regione Mæleri orientali-boeati sponte crescentium synopsis, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico p.p. auctor Carolus Johannes Lindeberg ... in audit. Gustav. die XIII Jun. MDCCCXLVIII ... I Elias Fries 1848 Latin
362 Plantarum vascularium in regione Mæleri orientali-boeati sponte crescentium synopsis, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico p.p. Magnus Vilhelm Kalén Ostrogothus in audit. Gustav. die XIII Jun. MDCCCXLVIII h. p. m. s II Elias Fries 1848 Latin
363 Plantæ Cotyledoneæ paroeciae Roslagiae Bro, quarum enumerationem venia ampliss. fac. philosoph. Ups. præside mag. Elia Fries ... p. p. auctor Johannes Aug. Schagerström Roslago-Uplandus. stip, Nessel. in audit. Gustaviano die IV Dec. MDCCCXXXIX. H. p. m. s Pars prior Elias Fries 1839 Latin
364 Plantæ Cotyledoneæ paroeciae Roslagiae Bro, quarum enumerationem venia ampliss. fac. philosoph. Ups. præside mag. Elia Fries ... p. p. auctor Aug. Gust. Söderbaum, Rosl. Upl. in audit. Gustaviano die XXXI Oct. MDCCCXL. H. p. m. s Pars posterior Elias Fries 1840 Latin
365 Plantæ vasculares circa Quickjock Lapponiæ Lulensis, quarum enumerationem venia ampliss. facult. philosoph. Upsal. præside mag. Elia Fries ... p. p. auctor Nicol. Johannes Anderson Ostrogothus. stip. reg. in audit. Gustav. pridie idus Jun. MDCCCXLIV. H. p. m. s Pars prior Elias Fries 1844 Latin
366 Plantæ vasculares circa Quickjock Lapponiæ Lulensis, quarum enumerationem venia ampliss. facult. philosoph. Upsal. præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Nicol. Johannes Anderson Ostrogothus. stip. Hellvik. in audit. Gustav. d. tomrum Maji MDCCCXLV. H. p. m. s Pars posterior Elias Fries 1845 Latin
367 Plantæ vasculares circa Quickjock Lapponiæ Lulensis, quarum enumerationem venia ... præside mag. Elias Fries ... p.p. auctor Nicol. Johannes Anderson ... in Audit. Gustav. pridie idus Jun. MDCCCXLIV. H. P. M. S. Pars prior Elias Fries 1844 Latin
368 Primitiae geographiae lichenum, quas ... praeside Elia Fries ... modeste proponit Theodor Carl Fornander, calmariensis. Die xx apr. mdcccxxxi Elias Fries 1831 Latin
369 Reliquiae Afzelianae, sistentes icones fungorum, quos in Guinea collegit et in aere incisas excudi curavit Adamus Afzelus Elias Fries 1860 Svenska
370 Ruborum Sueciae dispositio monographico-critica quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Johannes P. Arrhenius Ostrogothus. stip. Palmaer. In audit. Gustaviano die. XXVI Oct. MDCCCXXXIX. h. a. m. s I Elias Fries 1839 Latin
371 Schedulae criticae de lichenibus exsiccatis Sueciae, curante Elia Magno Fries ... Londini Gothorum, ex officina Berlingiana, 1824 Elias Fries 1824 Latin
372 Schedulae criticae de lichenibus exsiccatis Sueciae Fasc. 5/6 Elias Fries 1825 Latin
373 Schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. A. Andersson, smolandus. In acad. Carolina die IX junii MDCCCXXIV P. II Elias Fries 1824 Latin
374 Schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. Laurentius Andr. Boström, scanus. In acad. Carolina die VII maji MDCCCXXV P. III Elias Fries 1825 Latin
375 Schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. P.M. Erlandsson, calmariensis. In acad. Carolina die IX junii MDCCCXXIV P. I Elias Fries 1824 Latin
376 Skandinaviska natur-myther jemnförda med grekernas. Afhandling som med vidtberömda filos. fakult. tillstånd under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden författad och utgifven af Henrik Gustaf Hultman v. d. m., af Smålands landskap. Thun. stip. kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska auditorium den 11 juni 1842 p. v. t. e. m Elias Fries 1842 Svenska
377 Spicilegium plantarum neglectarum. Decadem primam, agaricos hyperhodios sistentem, venia ampl. facult. philos. Upsal. præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Fransiscus Theodor. Noréus Ostrogothus. In audit. Gustav. die XIII Junii MDCCCXXXVI. H. p. m. s Elias Fries 1836 Latin
378 Stirpes agri Femsionensis, quarum indicem ... praeside Elia Magno Fries ... p. p. C. N. Ahnelt, scanus. In acad. Carol. d. viii dec. mdcccxxvii. Continuatio VI Elias Fries 1827 Latin
379 Stirpes agri Femsionensis, quarum indicem ... praeside Elia Magno Fries ... p. p. C. P. Snöberg, scanus. In acad. Carol. d. ii junii mdcccxxvii. Continuatio V Elias Fries 1827 Latin
380 Stirpes agri Femsionensis, quarum indicem ... praeside Elia Magno Fries ... p. p. J. G. Arrhenius, vermelandus. In acad. Carol. d. xi jinii mdcccxxv. Continuatio I Elias Fries 1825 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.