Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elias Fries 621 träffar

Titel Författare År Språk
361 Ruborum Sueciae dispositio monographico-critica quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Johannes P. Arrhenius Ostrogothus. stip. Palmaer. In audit. Gustaviano die. XXVI Oct. MDCCCXXXIX. H. a. m. s I Elias Fries 1839 Latin
362 Schedulae criticae de lichenibus exsiccatis Sueciae, curante Elia Magno Fries ... Londini Gothorum, ex officina Berlingiana, 1824 Elias Fries 1824 Latin
363 Schedulae criticae de lichenibus exsiccatis Sueciae Fasc. 5/6 Elias Fries 1825 Latin
364 Schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. A. Andersson, smolandus. In acad. Carolina die IX junii MDCCCXXIV P. II Elias Fries 1824 Latin
365 Schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. Laurentius Andr. Boström, scanus. In acad. Carolina die VII maji MDCCCXXV P. III Elias Fries 1825 Latin
366 Schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. P.M. Erlandsson, calmariensis. In acad. Carolina die IX junii MDCCCXXIV P. I Elias Fries 1824 Latin
367 Skandinaviska natur-myther jemnförda med grekernas. Afhandling som med vidtberömda filos. fakult. tillstånd under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden författad och utgifven af Henrik Gustaf Hultman v. d. m., af Smålands landskap. Thun. stip. kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska auditorium den 11 juni 1842 p. v. t. e. m Elias Fries 1842 Svenska
368 Specimen systematis mycologici - Akad.avh.Resp.J. Kléen. Elias Fries 1819 Svenska
369 Spicilegium plantarum neglectarum. Decadem primam, agaricos hyperhodios sistentem, venia ampl. facult. philos. Upsal. præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Fransiscus Theodor. Noréus Ostrogothus. In audit. Gustav. die XIII Junii MDCCCXXXVI. H. p. m. s Elias Fries 1836 Latin
370 Stirpium agri Femsionensis index, observationibus illustrata Elias Fries 1825-1826 Latin
371 Summa vegetabilium Scandinaviae - seu enumeratio systematica et critica plantarum quum Cotyledonearum, tum Nemearum inter mare occidentale et album, inter Eidoram et Nordkap Elias Fries 1846 Latin
372 Sveriges ätliga och giftiga svampar, tecknade efter naturen Elias Fries 1861 Svenska
373 Symbolae ad historiam Hieraciorum Elias Fries 1848 Latin
374 Symbolæ gasteromycorum ad illustrandam floram Svecicam, quas ... publico examini subjiciunt Elias Magnus Fries ... et Lars Gust. Palmquist, smolandus. In acad. Carol. die III junii 1818 P. III Elias Fries 1818 Latin
375 Symbolæ gasteromycorum ad illustrandam floram Svecicam, quas ... publico examini subjiciunt Elias Magnus Fries ... et Johan Nordholm, smolandus. In acad. Carol. die maji 1817 P. I Elias Fries 1817 Latin
376 Symbolæ gasteromycorum ad illustrandam floram Svecicam, quas ... publico examini subjiciunt Elias Magnus Fries ... et Johan Lindgren, smolandus. In acad. Carol. die IV junii 1817 P. II Elias Fries 1817 Latin
377 Synopsis fungorum hydnaceorum in Svecia nascentium. Cujus partem primam hydna pileata sistentem ... præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Matthias Adolphus Lindblad, Suderm. Neric., stip. Stjernecr. In auditorio Gustaviano minori die XIV Decembris MDCCCLIII. H. P. M. S Elias Fries 1853 Latin
378 Synopsis generis lentinorum, quam, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Sieurin Gothoburgensis. In audit. Gustav. d. x Junii MDCCCXXXVI. H. p. m. s Elias Fries 1836 Latin
379 Systema mycologicum Elias Fries 1952 Engelska
380 Systema mycologicum Elias Fries 1821-1829 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.