Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1034 träffar

Titel Författare År Språk
361 Import av livsmedel med potential att sprida antibiotikaresistens - underlag för provtagning, rapport 36/2017 Åsa Svanström 2017-10-20 Svenska
362 Uppdaterade underlag om råd om salt till spädbarn - Kostråd och matvanor Åsa Brugård Konde 2018-01-22 Svenska
363 Inläggning, gravning, syrning och konservering. Riskvärderingsrapport nr 8, del 2 - 2017 Karin Nyberg 2017-10-13 Svenska
364 Mikrobiologiska dricksvattenrisker - Magsjuka orsakad av störningar i dricksvattendistributionen, rapport 33/2017 Melle Säve-Söderbergh 2017-07-03 Svenska
365 Mikrobiologiska och kemiska risker med musslor och ostron, rapport nr 20, del 1 - 2017 Åsa Rosengren 2017-11-01 Svenska
366 Nätverk vid upptäckt av befolkningsexponering för farliga kemiska ämnen, rapport 22/2017 2017-04-04 Svenska
367 Kött, chark, mejeri och drycker. Metaller i livsmedel - fyra decenniers analyser, rapport 28/2017 Lars Jorhem 2017-07-11 Svenska
368 Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården 2018-01-15 Svenska
369 Listeria monocytogenes i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter - Samordnat kontrollprojekt 2016 Mats Lindblad 2017-09-19 Svenska
370 Inaktivering av bakterier, parasiter och virus. Riskvärderingsrapport nr 3, del 2 - 2017 Karin Nyberg 2017-12-12 Svenska
371 Polycykliska aromatiska kolväteföreningar i direktrökta fisk- och köttprodukter 2016. Livsmedelsverkets samordnade kontrollprojekt 2016., rapport 23/2017 Petra Bergkvist 2017-05-31 Svenska
372 Zoonosynk. Ringtester för Salmonella spp. och Listeria monocytogenes i livsmedel, rapport 39/2017 Ramiyeh Molaei 2018-01-04 Svenska
373 Mikrobiologiska och kemiska risker med musslor och ostron. Riskvärderingsrapport nr 20, del 2 - 2017 Ulla Beckman Sundh 2017-11-07 Svenska
374 Tillväxt av bakterier under avsvalning, förvaring och upptining. Riskvärderingsrapport nr 2, del 2 - 2017 Karin Nyberg 2017-10-05 Svenska
375 Kontroll av förklaring om överensstämmelse (DoC) för plastmaterial hos livsmedelsföretagare- Livsmedelsverkets samordnade kontrollprojekt 2016, rapport 34/2017 Agneta Tollin 2017-09-14 Svenska
376 Bibliography on validations of dietary assessment methods - a compilation of references, abstracts and descriptions of methods and material from 277 papers 1994 Engelska
377 Sårbarhet hos modern mät-, styr- och reglerteknik - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning Ulf Eriksson 1994 Svenska
378 Matvanor före och efter beskattningen av lunchsubventionerna Maria Lennernäs 1994 Svenska
379 Nyckeltal för beräkning av vattenbehov hos hushåll och prioriterade abonnenter - information om riskhantering i kommunal dricksvattenförsörjning Birgitta Olofsson 1994 Svenska
380 Påskrifter på livsmedel som butikerna förpackar och säljer i lösvikt 1996 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.