Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Luther 3365 träffar

Titel Författare År Språk
361-362 Enchiridion eller then swenska psalmboken sampt andra små wanligha handböker - flitigt öfwersedt och corrigerat, såsom ock medh några nödtorfftiga stycker forbättrat och förmerat (flera utgåvor) 1643 Svenska
363-364 Enchiridion eller then swenska psalmboken, sampt andra wanligha handböcker: flitigt öffuersedt och corrigerat, såsom ock medh många nödhtorfftiga stycker forbättrat och förmerat. Aff M. Petro Joh. Rudbeckio N. studio suo & sumptibus capituli (flera utgåvor) 1627 Svenska
365 Epistelen ende Evangelien op alle Sondagen, en de voornaemste Feest-dagen des geheelen jaers... verduyscht door D. Mart. Luth. Item, de verstooringe der Stadt Jerusalem... t' Amsterdam, by Gillis Webber, boeckverkooper... 1661 1661 Nederländska
366 Epitaphivm Des Ehrwirdigen Herrn vnd Vaters/Martini Luthers/der Heiligen schrifft Doctorn/vnd des reinen wahren Euangelions trewen Lerhers vnd Predigers - 1546 s.a Tyska
367 Erasmus and Luther - the battle over free will ©2012 Engelska
368 Dese. Erasmi Roterodami Trogna förmaning til alla christna, att the skole medh aldrastörsta flijt läsa, lära, ähra och wyrda Gudz h. ord och euangelium Erasmus av Rotterdam 1612 Svenska
369-370 Discourse on free will (flera utgåvor) Erasmus av Rotterdam cop. 1961 Engelska
371 An exhortation to the diligent studye of scripture, made by Erasmus Roterodamus. And translated in to inglissh. An exposition in to the seventh chaptre of the first pistle to the Corinthians Erasmus av Rotterdam 1529 Engelska
372 An exhortation to the diligent studye of scripture and An exposition into the seventh chaptre of the pistle to the Corinthians Desiderius Erasmus Engelska
373 Essays on Jung and the study of religion c1985 Engelska
374 Försök til en enfaldig förklaring öfwer doctor Luthers mindre kateches Johan Esselius 1810 Svenska
375 Das Buch Esther - Übersetzt von Martin Luther Ester 1908 Tyska
376 Euerydayes sacrifice - Wherein are comprehended many comfortable prayers and meditations, very necessarie for all Christians. Also, many comforts for the sicke which are afflicted by the sight of their sins and the terrour of death; written by D. M. Luther, a little before his end. With most true comforts out of holy scripture of the knowledge we shall haue of one another in the world to come. Translated by, W.S.R 1629 Engelska
377 Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Pommern 1896 Tyska
378 Evangelisk själaspis för hemmet - bibliska betraktelser för hwarje dag i året ur D:r M. Luthers skrifter 1849-51 Svenska
379 Evangelisk själaspis för hemmet D. 1 - bibliska betraktelser för hwarje dag i året ur D:r M. Luthers skrifter 1849 Svenska
380 Evangelisk själaspis för hemmet D. 2 - bibliska betraktelser för hwarje dag i året ur D:r M. Luthers skrifter 1851 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.