Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 498 träffar

Titel Författare År Språk
361 Termisk resursinventering för SSK-regionen - grundvattenenergi Lennart Thörnqvist 1982 Svenska
362 Utveckling av ett program för tillståndsövervakning - anpassad för Forsmark 1 Janusz Wolszczan 1982 Svenska
363 Driftskarakteristiker för en enkel fjärrvärme-undercentral Mats Åkesson 1982 Svenska
364 Guld-kalfven, eller rättegångs-handlingar, rörande judiske handlanden M. David Hirsch såsom bedräglig gäldenär arresterad, men genom beslut af rådhusrätten och herr borgmästaren och riddaren Hallqvists division åter ur häktet lösgifven 1823 Svenska
365 Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia under och efter världskriget 1926 Svenska
366 Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia under och efter världskriget D. 1 1926 Svenska
367 Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia under och efter världskriget D. 2 1926 Svenska
368 Konvertering till naturgas i industripannor Lars Nilsson 1982 Svenska
369 Departement och verk - om synen på den centrala statsförvaltningen och dess uppdelning - i en förändrad offentlig sektor = Departments and agencies : on the view of the national Swedish public administration and its division in a changing public sector Claes Linde 1982 Svenska
370 Avdunstning från energiskog - nödvändig detaljeringsgrad i modellsättningen = Evaporation from a willow stand : necessary degree of detail in model formulation Johan Andersson 1991 Svenska
371 Numerisk analys av rörelser i spontvägg - en jämförelse av uppmätta rörelser och beräknade rörelser med det finita elementprogrammet Plaxis, för projekt SL10 Lovisa Axelle Johnson 2002 Svenska
372 Val av injekteringsbruk baserat på sprickviddsfödelning Rocio Batres-Estrada 2002 Svenska
373 Principer för och exempel på beräkning av isförhållanden i älvsträckor där vattentemperaturen är över fryspunkten Lars Bengtsson 1987 Svenska
374 Stabilitetsanalys av kajkonstruktion - en modellering i PLAXIS Mikael Bergström 2009 Svenska
375 Utvärdering av MWD-teknikens möjligheter att identifiera vatternförande zoner vid Norra Länkenprojektet i Stockholm Christian Carlsvärd 2009 Svenska
376 Dagvattentransport och avtvättning av Cesium-137 efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl - Urban storm water transport and wash-off of Cesium-137 after the Chernobyl accident 1988 Svenska
377 Reträtten från mansjobben - en studie av industriarbetande kvinnor och arbetsdelningen mellan könen på en intern arbetsmarknad = The retreat from male jobs : a study of female industrial workers and the sexual division of labour in an internal labour market Gunilla Fürst 1985 Svenska
378 Överföringsfunktioner för tåginducerade markvibrationer Tomas Genberg 2002 Svenska
379 ISO 9000 - mål eller medel - en fallstudie om varför vissa organisationer är mer nöjd med sitt certifierade kvalitessystem än andra Roberth Gustafsson 1999 Svenska
380 Utveckling av temperaturgivare för avdunstningbestämning med temperaturfluktuationsmetoden Sven Halldin 1990 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.