Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: reglemente 2677 träffar

Titel Författare År Språk
361 Reglemente för Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek 1927 Svenska
362 Förslag till fälttjenst-reglemente Carl Stål s.n. Svenska
363 Reglemente för Uppsala universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek 1958 Svenska
364 Reglemente för bleckslagaremästarnes i Stockholm begrafnings-kassa 1848 Svenska
365 Reglemente för brandstods-bolaget i Skellefteå socken 1850 Svenska
366-367 Reglemente för polispersonalen i Halmstad - faststäldt af konungens befallningshafwande i länet den 20 november 1871 samt kungjordt från predikstolen i stadens kyrka den 3 december samma år (flera utgåvor) 1871 Svenska
368 Reglemente för drätselkammaren i Malmö - af Landshöfdinge-embetet i länet faststäldt den 4 december 1862, med deri sedermera af Kongl. Maj:t uti nådigt bref den 3 mars 1863 stadgad förändring 1863 Svenska
369 Reglemente för Wexjö stads drätsel-kammare - fastställdt af konungens befallningshafvande i Kronobergs län den 7 mars 1863 1863 Svenska
370 Reglemente för Wexjö stads hushålls-committé 1859 Svenska
371 Reglemente wid Wästra Wingåkers sockne-magazin 1769 Svenska
372 Reglemente för Dalelfvarnes-Thorsång flottningsbolag - faststäldt af konungens befallningshafvande i Stora Kopparbergs län genom utslag den 30 december 1870 1873 Svenska
373 Reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden 2015 Svenska
374 Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för Christianstads stads drätsel-kommission: gifwet Stockholms slott den 29 december 1842 1843 Svenska
375 Reglemente för Bergs-elementar-skolan i Filipstad 1861 Svenska
376 Reglemente för Bergs-elementar-skolan i Philipstad 1839 Svenska
377 Reglemente för drätsel-kammaren uti Trosa stad 1863 Svenska
378 Reglemente för officerskassan vid Kungliga Upplands regemente 1947 Svenska
379 Reglemente för Svenska juridiska föreningens central-afdelning - antaget den 21 september 1849 1849 Svenska
380 Reglemente för Lerbäcks socken-bibliotek - Jämte: Lerbäcks socken-bibliotheks catalog. Lerbäcks sockenbibliotek 1863 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.