Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: till allmänheten om 387 träffar

Titel Författare År Språk
361 Fiskevårdsplan Fegen 2004 Leif Thörne 2004 Svenska
362 Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning - Intervjustudie i Inre Skandinavien Malin Wik 2017 Svenska
363 Strandnära boende i Eksjö kommun: strändernas skyddsvärden vid Långanäsasjön och Hunsnäsen Maria Carlsson 2005 Svenska
364 "Share weather" - Design and evaluation of a new concept for sharing weather information Katarina Elevant 2013 Engelska
365 Inventering av rovdjur i Örebro län 2008/2009 – Årsrapport 2009 Kjell Johansson 2009 Svenska
366 Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi - Slutrapport från ett forskningsprogram 2015 Svenska
367 Helt fel Reine Nelson 2014 Svenska
368 Samverkansmetoder - Samråd och dialog vid trafikplanering Kristina L. Nilsson 2011 Svenska
369 GreenCharge Sydost - Lägesrapport Henrik Ny 2014 Svenska
370 Samverkansformer för räddning och respons - Exempel och förslag Rebecca Stenberg 2014 Svenska
371 Förstudie över möjlig presentation av diffusa emissioner på UTIS Louise Sörme 2010 Svenska
372 Water treatment using cryogel-based adsorbents - Targeting environmental pollutants at low concentrations Linda Önnby 2016 Engelska
373 Diagnos: Mördad - Blå åtrå Peter Gissy 2014 Spanska
374 Osäkerhet i översvämningsanalyser - bedömning och visualisering Christian Lundberg 2000 Svenska
375 Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida - SADEV REPORT 2012:2 Liselotte Englund 2012 Svenska
376 Drug-related morbidity and mortality - Pharmacoepidemiological aspects Anna K. Jönsson 2007 Engelska
377 Road Safety Development Index - Theory, Philosophy and Practice Ghazwan Al-Haji 2007 Engelska
378 Diagnos: Mördad - Överdos Peter Gissy 2014 Svenska
379 Orphan source detection in mobile gamma-ray spectrometry - Improved techniques for background assessment Peder Kock 2016 Engelska
380 Norbergs kommun - Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Viktoria Asp 2015 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.