Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Abraham Zacharias Pettersson 72 träffar

Titel Författare År Språk
21 Minnes-tal vid ... Curt Bogisl. L. G. v. Stedingks jordfästning i Jacobs kyrka den 14 januarii 1837 Abraham Zacharias Pettersson 1837 Svenska
22 Minnesord vid ... M. Sturzenbechers jordfästning i Jacobs grafchor d. 31 oct. 1836 Abraham Zacharias Pettersson 1836 Svenska
23 Minnesord vid ... högvälborna fru grefvinnan Ch. Aurora af Wetterstedts, född friherrinna de Geer, jordfästning i Jacobs kyrka den 21 maji 1834 Abraham Zacharias Pettersson 1834 Svenska
24 Sveriges kyrko-författning och läroverk, för äldre och nyare tid Friedrich Wilhelm von Schubert 1822-1825 Svenska
25 Vid enkefru Anna Marg. Lundbergs, född Schmidt, jordfästning d. 10 nov. 1832 Abraham Zacharias Pettersson 1832 Svenska
26 Inbjudning till ett allmänt svenskt prestsällskapsmöte uti hufvudstaden 1853 Svenska
27 Minnes-ord vid konungens högtbetrodde man, general-lieutentenanten, ridd. och comm. af Kongl. Maj:ts orden, samt ridd. af Svärdsordens stora kors första classen högvälborne grefve Johan Adam Cronstedts och dess makas, högvälborna grefvinnan Beata M. O. Cronstedts, född friherrinna Stackelberg, jordfästning i Jacobs kyrka den 7 mars 1836 af församlingens kyrkoherde Abraham Zacharias Pettersson 1836 Svenska
28 Vid konungens troman medicinal-rådet, professorn ... herr E. C. Trafvenfelts jordfästning i Jacobs kyrka den 27 jan. 1835 af A. Z. Pettersson Abraham Zacharias Pettersson 1835 Svenska
29 De Thoro, veteri Scandinavorum deo, dissertatio academica, quam ... publice exhibent praeses Abraham Z. Pettersson ... et respondens Carolus Gust. Jutman, blekingi. In lyceo Carolino die XXV maji MDCCCXIV Abraham Zacharias Pettersson 1814 Latin
30 Vid enke-lagmanskan välborna fru Joh. Ad. Olivecreutz', född Rutenschiöld, jordfästning den 4 october 1837 Abraham Zacharias Pettersson 1837 Svenska
31 Vid kammarrätts-rådinnan, fru Charlotte Elisabeth Ouchterlonys f. Dahlberg jordfästning, den 20 september 1837 Abraham Zacharias Pettersson 1837 Svenska
32 Vid fru Hellny A. Klefbergs, född Lundgren, jordfästning den 19 november 1838 Abraham Zacharias Pettersson 1838 Svenska
33 Vid afl. ryttmästaren, friherre Otto J. Löwens enke-fru, född grefvinna Ulrica C. Cronstedts jordfästning i Jacobs kyrka den 7 februari 1841 Abraham Zacharias Pettersson 1841 Svenska
34 Vid konungens högtbetrodde man, f.d. stats-rådet och chefen för finans-departementet, kommendören m. st. k. af Kongl. Nordstjerne-orden, riddaren af konung Carl XIII:s och Svärds-orden, välborne herr Johan Didrik af Wingårds jordfästning i Storkyrkan den 7 mars 1854 Abraham Zacharias Pettersson 1854 Svenska
35 Tal vid fru Johanna Sophia Dahlerus', född Stagnell, jorfästning i Stockholms Storkyrka, den 23 januari 1853 Abraham Zacharias Pettersson 1853 Svenska
36 Vid komministern i Storkyrko-församlingen, fullmäktigen i rikets ständers riksgälds-kontor C. F. Dahlgrens jordfästning i Storkyrkan den 17 maj 1844 Abraham Zacharias Pettersson 1844 Svenska
37 Minnes-ord vid konungens högstbetrodde man, en af rikets herrar, öfverste-marskalken hos hennes maj:t drottningen, generalen, capitaine-lieutenanten vid kongl. Lif-drabant-corpsen, riddaren och commendeuren af Kongl. Maj:ts orden samt ordens vice canzler, riddaren af konung Carl XIII:s orden m. m. högvälborne herr grefve Jacob Gust. Pontusson De La Gardies jordfästning i S:t Jacobs kyrka d. 19 maj 1842 Abraham Zacharias Pettersson 1842 Svenska
38 Vid konungens troman, stallmästaren hos hans maj:t konungen, herr Adam Ferd. Drufvas jordfästning i Jacobs kyrka d. 2 april 1838 Abraham Zacharias Pettersson 1838 Svenska
39 Vid högvälborna fru grefvinnan E. B. L. Gyldenstolpes, född Stackelberg, jordfästning den 1 februarii 1839 Abraham Zacharias Pettersson 1839 Svenska
40 Vid högvälborna fru friherrinnan Christ. Charl. Focks, född Falcker, jordfästning i Jacobs kyrka den 29 junii 1835; af A. Z. Pettersson Abraham Zacharias Pettersson 1835 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.