Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bob Lind 33 träffar

Titel Författare År Språk
21 Fladdermusinventering i Jönköpings län - år 2000 Bob Lind 2001 Svenska
22 Fågelforsdammen, Lagan - nätprovfiske 1999 : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län Bob Lind 2000 Svenska
23 Mykenska och feniciska spår på Österlen Bob G. Lind 2010 Svenska
24 En utredning om Ales stenar Bob G Lind 2011 Svenska
25 Kräftprovfiske 1998 i Jönköpings län Bob Lind 1999 Svenska
26 Myrfågelinventering - nu och då Bob Lind 2002 Svenska
27-28 Nätprovfiske Ryssbysjön 1999 - en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län (flera utgåvor) Bob Lind 1999 Svenska
29 Provfiske i Emåns vattensystem 1998 - en inventering av fiskarternas utbredning Bob Lind 1999 Svenska
30 Vandringshinder för ål i Emåns avrinningsområde Bob Lind 1999 Svenska
31 Kroppsjön - växter och fåglar 2000 Malin Samuelsson 2000 Svenska
32 Försurning och kalkning i Jönköpings län 2003: verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten Katarina Zeipel 2004 Svenska
33 Kalkplan 2005 - verksamhetsplan för kalkningsverksamheten Katarina Zeipel 2004 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.