Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 300 träffar

Titel Författare År Språk
21 Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823, i sammanhang med samtelige landtmarskalkars porträtter; copierade efter de original- taflor som förvaras på riddarhuset, jemte dessa herrars biografier. Af Fredrik Boye. Stockholm, tryckt Del 2, Sednare delen ifrån 1739 til och med 1823. 1827. 02 s., s. 419-820 =(s. 812-20 opag.)=; pl. xxxii-xlvii - hos Carl Deleen. =1-2. 1825-1827.= Fredrik Boije 1827 Okänt
22-23 Fruntimrens central-förswar. =Anon.= Stockholm, C.M. Carlson, 1829 (flera utgåvor) Fredrik Boije 1829 Svenska
24 Stjärnor utan svindel Louise Boije af Gennäs 1997 Svenska
25 Grundlig undervisning för fruntimmer at förfärdiga alla slags arbeten i papp, til nytta eller tidsfördrif - Med planscher Fredrik Boije 1830 Svenska
26 Utkast till en hand-bok för dragon- och infanterie-officerare, isynnerhet uti de mindre grader. Utgifvet af F. Fredriksson Boye. Skara tryckt hos F.J. Leverentz 1804 Fredrik Boije 1804 Svenska
27 Utkast till en hand-bok för dragon-och infanterie-officerare, isynnerhet uti de mindre grader - Utg. af F.Fredriksson Boye Fredrik Boije 1804 Svenska
28 Ta vad man vill ha - roman Louise Boije af Gennäs 1991 Svenska
29 Skrönor och släktpersoner - samlade och berättade Christer Boije af Gennäs 2017 Svenska
30 Prinsessans barnabok Fredrik Boije 1835f(Carl Deleen) Svenska
31 Anmälan. =(Rubr.)= =Anon=. (Stockholm, tryckt hos C. Deleen, 1823.) Fredrik Boije 1823 Svenska
32 Dessins et croquis des plus célèbres maîtres de toutes les écoles; calqués sur leurs dessins autographes qui se trouvent dans le musée royal suédois. Ouvrage présenté à s.m. le roi de Suède et de Norvège et publié avec son approbation - par Frédéric Boyé. Stockholm. De l'imprimerie de Charles Deleen. =1. 1820= Fredrik Boije 1820 Franska
33 Dessins et croquis des plus célèbres maîtres de toutes les écoles; calqués sur leurs dessins autographes qui se trouvent dans le musée royal suédois. Ouvrage présenté à s.m. le roi de Suède et de Norvège et publié avec son approbation Del 1, Tome I. 1820. xiv s. =(s. xi-xiv opag.)=; iv pl. & omsl - par Frédéric Boyé. Stockholm. De l'imprimerie de Charles Deleen. =1. 1820= Fredrik Boije 1820 Okänt
34 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. 1-3. 1821-1823 Fredrik Boije 1821-1823 Svenska
35 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. =1-3. 1821-1823.= Del 1, Första häftet, innehållande 25 n:r. 1821. 32 s.; pl. i- xxiv Fredrik Boije 1821 Okänt
36 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. =1-3. 1821-1823.= Del 2, Andra häftet, innehållande 25 n:r. 1822. 42 s.; pl. xxv-xlviii Fredrik Boije 1822 Okänt
37 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. =1-3. 1821-1823.= Del 3, Tredje häftet, innehållande 25 n:r. 1823. 38 s.; pl. xlix-lxxii Fredrik Boije 1823 Okänt
38 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrivning öfver hvarje ämne D.1, Första häftet innehållande 25 nr.1821 Fredrik Boije 1821 Svenska
39 Målare-lexikon til begagnande såsom handbok för konstidkare och tafelsamlare Fredrik Boije 1833 Svenska
40 Alphabet & chiffres récréatifs - D'après 40 dessins par Victor Adam. A l'usage des gouvernantes, gravés et publiés suivis d'un texte instructif par Frédéric Boye Victor Adam 1839 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.