Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Fredrik Akrell 45 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 Principer i landskaps tekning. Af Carl Akrel 1803. =(Grav. omslagsetikett.)= Del 1, 1(omsl.) (flera utgåvor) Carl Fredrik Akrell 1803 Svenska
23-24 Principer i landskaps tekning. Af Carl Akrel 1803. =(Grav. omslagsetikett i h.1)= Del 2, 2. (omsl.) (flera utgåvor) Carl Fredrik Akrell 1803 Svenska
25-26 Principer i landskaps tekning. Af Carl Akrel 1803. =(Grav. omslagsetikett i h.1) Del 3, 3. (omsl.) (flera utgåvor) Carl Fredrik Akrell 1803 Svenska
27 Principer i landskaps tekning. Af Carl Akrel 1803. =(Grav. omslagsetikett i h.1)= Del 4, 4. (omsl.) Carl Fredrik Akrell 1803 Okänt
28 Tal, hållet då general-majoren, m. m. Paul Schröderstjernas sköldemärke krossades i Hedvig Eleonoræ kyrka, d. 5 maji 1838 Carl Fredrik Akrell 1838 Svenska
29 Till general-löjtnanten m. m. Carl Akrell på hans sextionde tjensteårsdag den 1 februari 1856 Carl Fredrik Akrell 1856 Svenska
30 Underrättelser till kartan öfver Sverige Carl Fredrik Akrell 1811 Svenska
31 Underrättelser till kartan öfver Sverige utgifven af Carl Akrell 1811. Stockholm. Tryckte hos Carl Delén, 1811. =(Pl.titelbl.)= (Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1811.) Carl Fredrik Akrell 1811 Svenska
32 Direktionens öfver kongl. Arméens pensions-kassa berättelse till det år 1865 sammankallade kongl. krigs-befäl, angående förvaltningen af berörde kassa samt Arméens enke- och pupill-kassa 1865 Svenska
33 Direktionens öfver kongl. Arméns pensions-kassa berättelse till de år 1857 sammankallade arméns herrar fullmäktige, angående förvaltningen af berörde kassa samt Arméns enke- och pupill-kassa 1857 Svenska
34 Instruktion för stations-tjenstgöringen vid Elektriska Telegraf-verket i riket 1858 Svenska
35 Kungörelse 1855 Svenska
36 Special kartor och ritningar till Beskrifning öfver Sverige, utgifne af friherre S. G. Hermelin 1, Första afdelningen 1806 Svenska
37 Stations-instruction vid telegraferne 1836 Svenska
38-40 Skånska utsigter - vues de Scanie (flera utgåvor) Ulrik Thersner 1817-1823 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.