Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Wilhelm von Sydow 53 träffar

Titel Författare År Språk
21 Hembygdsforskning - Några önskemål och några synpunkter Carl Wilhelm von Sydow 1917 Svenska
22 Jättarna i mytologi och folktradition - en kritisk studie Carl Wilhelm von Sydow 1920 Svenska
23 Jätten Hymes bägare - mytologisk studie Carl Wilhelm von Sydow 1914 Svenska
24 Kategorien der Prosa-Volksdichtung Carl Wilhelm von Sydow 1934 Tyska
25 Majsjungningen och "pigevisan" Carl Wilhelm von Sydow 1923 Svenska
26 Minnen från min barndomstid på Tranhult (1878-1885) Carl Wilhelm von Sydow 1929 Svenska
27 Mytologiens jättar - Ett svar till professor Edv. Lehmann Carl Wilhelm von Sydow s.a Svenska
28 Ein Märchen von Perrault und dessen Urform Carl Wilhelm von Sydow s.a Tyska
29 Något om träden i folkets tro och sed Carl Wilhelm von Sydow 1933? Svenska
30 Occidental eller esperanto - Några ord i världsspråksfrågan Carl Wilhelm von Sydow 1930 Svenska
31 Om traditionsspridning - Föredrag vid Nordiska historikermötet i Helsingfors 8 juli 1931 Carl Wilhelm von Sydow 1932 Svenska
32 Pri folkloro - Yurizita traduko da P. Ahlberg Carl Wilhelm von Sydow 1917 Svenska
33 Råd och anvisningar för insamlande av folkminnen Carl Wilhelm von Sydow 1912 Svenska
34 Samla folkminnen - Ett förslag och en vädjan Carl Wilhelm von Sydow s.a Svenska
35-36 Selected papers on folklore - published on the occasion of his 70th birthday (flera utgåvor) Carl Wilhelm von Sydow cop. 1948 Engelska
37 Sigurds strid med Fåvne - en studie rörande hjältesagans förhållande till folkdiktningen Carl Wilhelm von Sydow 1918 Svenska
38 Småländska folksagor Carl Wilhelm von Sydow 1912 Svenska
39 Starka karlar Carl Wilhelm von Sydow 1913 Svenska
40 Studier i Finnsägnen och besläktade byggmästarsägner Carl Wilhelm von Sydow 1907-1908 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.