Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Christian Christensen 90 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 Politikens nudansk ordbog (flera utgåvor) 1992 Danska
23 Politikens nudansk ordbog 1, A-K 1990 Danska
24 Politikens nudansk ordbog 2, L-Å 1990 Danska
25-28 Politikens nudansk ordbog med etymologi (flera utgåvor) cop. 2001 Danska
29 Politikens Nudansk ordbog & Sprogbruksleksikon 1995 Danska
30-31 Politikens retskrivnings- og betydningsordbog (flera utgåvor) 2009 Danska
32 Andra världskriget 1939-1945 Svenska
33 Apollonios Argonavtertoget Apollonios Rhodios 1897 Danska
34 Bogen om I.C. Christensen 1941 Danska
35 Nationalism in Eastern Europe - causes and consequences of the national revivals and conflicts in late-twentieth-century Eastern Europe Soren Rinder. Bollerup 1997 Engelska
36 The Routledge Companion to Social Media and Politics Axel Bruns 2015 Okänt
37 Det hendte igår - En skildring av efterkrigstidens Norge Christian Arthur Richart Christensen 1933 Norska
38 Norge under okkupasjonen Christian A. R. Christensen 1967 Norska
39 Norway - a democratic kingdom, 1905-1955 : fifty years of progress Christian Arthur Richardt Christensen 1955 Engelska
40 Trygghet og vekst gjennom skiftende tider - De Norske Livsforsikringsselskapers Forening 1915-1965 / av Chr. A. R. Christensen Christian Arthur Richardt Christensen 1965 Norska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.