Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Collinder 283 träffar

Titel Författare År Språk
21 Svenska - vårt språks byggnad Björn Collinder 1971 Svenska
22 Svensk ordnyckel - med förkortningslexikon Björn Collinder 1977 Svenska
23-24 Lapparna - en bok om samefolkets forntid och nutid (flera utgåvor) Björn Collinder 1953 Svenska
25-26 Språket - inledning till det vetenskapliga språkstudiet (flera utgåvor) Björn Collinder 1970 Svenska
27 Medelpads flora - växtgeografisk öfversikt och systematisk förteckning öfver kärlväxterna Erik Collinder 1909 Svenska
28 Förkortningsordbok - åttatusen svenska och internationella förkortningar med förklaringar Björn Collinder 1987 Svenska
29 La problemo de lingvo internacia - serio de radio-prelegoj de Björn Collinder Björn Collinder cop. 1938 Esperanto
30 Intestinal functions in animals : an experimental study on horses, pigs, cows and fish / Eje Collinder Eje Collinder uuuu-uuuu Okänt
31 Fenno-Ugric vocabulary - an etymological dictionary of the Uralic languages Björn Collinder cop. 1977 Engelska
32 Ordhandboken Björn Collinder 1975 Svenska
33 Stora ordboken - svensk ordnyckel Björn Collinder 1983 Svenska
34 On Structural Properties of Open Galactic Clusters and their Spatial Distribution - with an Appendix containing a Catalogue of 471 Objects Per Collinder 1931 Engelska
35 Från Noaks duva till gyrokompassen - navigationskonst förr och nu Per Collinder 1943 Svenska
36 Rättsskandalen X - P. M. till Sveriges folk Björn Collinder 1951 Svenska
37 Svensk-estnisk hjälpbok Björn Collinder 1945 Svenska
38 Finsk läsebok 1 - med korta förklaringar och finsk-svensk ordförteckning Björn Collinder 1936 Svenska
39 Swedish astronomers 1477-1900 Per Collinder 1970 Engelska
40 Dicaearchus and the "Lysimachian" measurement of the earth Per Collinder 1964 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.