Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eric Tolstadius 28 träffar

Titel Författare År Språk
21 Predikan på Mariae bebodelses- dag, år 1758. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Linköping, tryckt hos afl. Biörckegrens enka, år 1765 Eric Tolstadius 1765 Svenska
22 Predikan på Mariae besökelse- dag, år 1758. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Johannis kyrka. Linköping, tryckt hos afl. Biörckegrens enka, år 1765 Eric Tolstadius 1765 Svenska
23 Predikan på midfasto-söndagen, år 1757. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Linköping, tryckt hos afl. Biörckegrens enka, år 1765 Eric Tolstadius 1765 Svenska
24 Predikan uppå 2. söndagen efter trinitatis, om den stora nattwarden, år 1756. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Linköping, tryckt hos Biörckegrens enka, år 1766 Eric Tolstadius 1766 Svenska
25 Predikan uppå annan dag påsk, år 1755. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i St. Johannis kyrka. Norrköping, tryckt hos Johan Edman, år 1765 Eric Tolstadius 1765 Svenska
26 Predikan uppå annan dag påsk, år 1755. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S:t Johannis kyrka Eric Tolstadius 1820 Svenska
27 Predikan uppå fastlags söndagen, om Jesu lidandes förkunnande, år 1756. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka Eric Tolstadius 1766 Svenska
28 The trognas beredwillighet at dö. Betrachtades i anledning af Tobiæ 3. cap. 3: och 6. verser. Wid hans kongl. majestetz högt-betrodde manns, riksens rådz, præsidents uti kongl. Swea hof-rätt, och Åbo academiæ cancellers ... Carl Gyllenstiernas - ... högt-ansenliga jordafärd, uti Riddarholms-kyrckan i Stockholm den 30. junii, åhr 1723. Uti en christelig och enfaldig lijk-predikan förestäld; men sedermera efter begiäran til trycket befordrad, af Erico Tolstadio. Stockholm, tryckt : hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiquit. archivi boktr Eric Tolstadius 1723 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.