Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3667 träffar

Titel Författare År Språk
21 Institutionaalinen sektoriluokitus Finland 1984 Finska
22 Institutionaalisten sektoreiden luokitus Finland 1975 Finska
23 Joukkoviestintätilasto Finland 1987 Finska
24 Julkisen sektorin talous ja toiminta Finland 1982 Finska
25 Kansantalouden tilinpito - uudistettu kansantalouden tilinpito vuosilta 1960-1978 Finland 1981 Finska
26 Kansantalouden tilinpito 1981 - aikasarjat vuosilta 1960-1981 Finland 1984 Finska
27 Katsaus Suomen väestönkehitykseen Finland 1975 Finska
28 Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset Finland 1983 Engelska
29 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus Finland 1982 Finska
30 Kotitaloustiedustelu 1966 Finland 1972-1973 Finska
31 Kotitaloustiedustelu 1966 1, Textdelen = Textvolume Finland 1973 Svenska
32 Kotitaloustiedustelu 1966 2, Liitetaulukko-osa = Tabellbilaga = Supplementary tables Finland 1972 Finska
33 Kotitaloustiedustelu 1971 Finland 1976- Finska
34 Kotitaloustiedustelu 1971 Osa 1, Kotitalouksien kulutusmenot = Hushållens konsumtionsutgifter = Household consumption expenditure Finland 1976 Finska
35 Kotitaloustiedustelu 1971 Osa 2, Kotitalouksien tulot ja tulojen jakaantuminen = Hushållens inkomster och inkomstfördelningen = Household income and income distribution Finland 1977 Finska
36 Kotitaloustiedustelu 1971 Osa 3, Ruoka-aineiden kulutusmäärät, kestokulutushyödykkeiden omistus ja hankintatapa, vapaa-ajan käyttö = Livsmedlens konsumtionsmängd, ägandet och anskaffningssätt av varaktiga konsumtionsvaror, utnyttjande av fritid = Consumption of foodstuffs, ownership and mode of acquisition of durable goods, use of leisure Finland 1977 Finska
37 Kotitaloustiedustelu 1976 Finland 1979- Finska
38 Kotitaloustiedustelu 1976 Osa 1, Kotitalouksien kulutusmenot = Hushållens konsumtionsutgifter = Household consumption expenditure Finland 1979 Finska
39 Kotitaloustiedustelu 1976 Osa 2, Kulutusmenot väestöryhmittäin, kestokulutushyödykkeiden omistus = Konsumtionsutgifter enligt befolkningsgrupp, ägandet av varaktiga konsumtionsvaror = Consumption expenditure by population group, ownership of durable goods Finland 1979 Finska
40 Kotitaloustiedustelu 1976 Osa 3, Elintarvikkeiden kulutusmäärät = Livsmedelskonsumtion : Consumption of foodstuffs Finland 1979 Finska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.