Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gabriel Eric von Haartman 23 träffar

Titel Författare År Språk
21 Hans kejserliga maj:ts nådiga förbud, mot utförsel af brännewin och spannemål från Finland till utrikes orter. Gifwit Åbo, den 8 october 1812 1812 Svenska
22 Continuatio dissertationis de invenienda correctione meridiei, quam consensu ampliss. facult. philos. in reg. acad. Aboënsi, publico examini submittunt Nathanaël Gerh. Schulteen ... et respondens Gabriel Eric. Haartman, Australes. In auditorio majori die V. Maji anni MDCCLXXIII. Tempore ante meridiem solito Nathanael Gerhard af Schultén 1773 Latin
23 Underrättelse för menige man om koppors ympande. =(Rubr.)=/(Gabr. Er. Haartman.) =S. impr.= Gabriel Eric von Haartman, adl. 1810 1799 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.