Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Adolph Montgomery 28 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 Svenska fredsord i norska frågan (flera utgåvor) Gustaf Adolph Montgomery 1860 Svenska
23 Swar på skriften: "Anmärkningar, framkallade af recensionen i Journalen, i anledning af Handlingar rörande Sweriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer, delen 1-3" Gustaf Adolph Montgomery 1831 Svenska
24 Tal, hållet i S:t Jacobs kyrka den 16 juni 1857, efter löjtnanten vid Wermlands fältjägare-regemente, välborne Arndt Henrik Carl Reihers jordfästning, då hans vapen krossades Gustaf Adolph Montgomery 1857 Svenska
25 Berättelse om Saragossas och Tortosas belägring af fransmännen, under sista spanska kriget; af baron Rogniat ... Öfversättning. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820 Joseph Rogniat 1820 Svenska
26 Taxa för färjepeningars erläggande wid öfwerfarterne af nedannämnde elfwar inom Umeå, Nordmalings, Bjurholms, Lycksele och Degerforsz socknar af Westerbottens län, upprättad i enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga bref den 15 sistledne maj 1846 Svenska
27 Carl Gustaf Tessins dagbok - 1757 Carl Gustaf Tessin 1824 Svenska
28 Framledne riks-rådet, m.m. grefve Carl Gustaf Tessins dagbok. 1757. Stockholm, 1824. Tryckt i Ecksteinska tryckeriet Carl Gustaf Tessin 1824 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.