Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans 128269 träffar

Titel Författare År Språk
21 Om läromethoden vid de svenska elementar-läroverken nu och för två hundrade år sedan. Academisk afhandling, med vidtberömde philosophiska facultetens tillstånd och under inseende af mag. Olof Wingquist, ... för philosophiska gradens erhållande författad och utgifven af Hans Pehr Gustafson, af Gottlands nation, Burmeist. stipendiat. Underställes offentlig granskning på Gustavianska lärosalen den 13 junii 1848, p. v. t. f. m Olof Wingqvist 1848 Svenska
22 Hans Bellmer Hans Bellmer 2006 Tyska
23 Kleine Schriften zur antiken Literatur Hans Diller 1971 Tyska
24 Hans Arnold - sagor, sex och Guds finger Lotten Strömstedt cop. 2002 Svenska
25 Hans Aeschbacher Hans Aeschbacher cop. 1959 Tyska
26 Die seröse Entzündung - eine Permeabilitätspathologie Hans Eppinger 1935 Tyska
27 Betänkande öfver en i Sällskapet D. B. W. af magister H. P. Gustafson väckt motion om anläggandet af en botanisk trädgård och upprättandet af en läro-anstalt för undervisnings meddelande i vextläran 1855 Svenska
28 Anteckningar och bref från Carl Johanstiden - ur landshöfdingen, grefve Hans Wachtmeister den äldres papper Hans Wachtmeister 1915 Svenska
29 A + U Extra edition 1985:2, Hans Hollein cop. 1985 Japanska
30 Hans Eysenck - consensus and controversy 1986 Engelska
31 Hans Haacke - for real : works 1959-2006 Hans Haacke cop. 2006 Engelska
32-33 Hans Malmberg - reporter och flanör : reporter and flaneur (flera utgåvor) Hans Malmberg 1989 Svenska
34 Hans Arnold - veckans chock : 250 illustrationer från åren 1954-1979 Hans Arnold 2006 Svenska
35 Hans Viksten - livsmålaren Hans Viksten 1994 Svenska
36 Världshistoria IV, Nya tiden (1500-1650) - människosläktets utveckling i stat och samhälle, i kultur och vetenskap 1916 Svenska
37 Hans Lindh Kim Nicklasson 1997 Svenska
38 Hans Richter by Hans Richter Hans Richter 1971 Engelska
39 Hans Baldungs Rosenkranz, Seelengärtlein, Zehn Gebote, zwölf Apostel Hans Baldung Grien 1928 Tyska
40 Hans Richter - activism, modernism, and the avant-garde Hans Richter cop. 1998 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.