Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
21 De indole et progressu cultus Europæi hodierni dissertatio, cujus partem secundam cons. ampliss. fac. philos. Ups. præside ... Jac. Fr. Neikter ... pro gradu philosophico defert Nicolaus Frieder. Biberg, stip. Stiegler. Angermannus. In audit. Gust. maj. d. 31 Maji 1797. Horis ante meridiem consvetis., p. 2 Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
22 De limitibus justitiam inter et æquitatem aphorismi, quos ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro laurea publico submittit examini Laurentius Henricus Torsk, stip. Nessel. Sudermannus. In Audit. Gustav. Maj. d. IV Junii MDCCXCI. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
23 De origine psycologica troporum dissertatio, quam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu publico examini subjicit Laurentius Bersenius, Stip. Sandberg. Calmariensis. In Audit. Gust. maj. d. XVII Jun. MDCCXCVI. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
24 Disquisitio, an Romanum imperium ad felicitatem occidentalis Europæ aliquod contulerit, quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu p. p. Petrus Thyselius, stip. reg. Nericius. In Audit. Gust. Maj. d. XXI April. MDCCXCI. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
25 Disquisitio chronologica de Erico Upsaliensi rege Sveciae. Quam ... præside mag. Jacob Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Carolus Ericus Sparrman, Uplandus. In Audit. Gust. die II. Aprilis MDCCC Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
26 Disquisitio de jure, quo sæculum duodevigesimum sapientissimi et cultissimi nomen sibi vindicate poterit? Cujus particulam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... p. p. Laurentius Wilh. Zethelius, Holmiensis. In Aud. Gust. Maj. die 14. Decemb. 1797. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
27 Disquisitio historica de Dania ab Erico victorioso subjugata, quam ... præside Mag. Jacob Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Laurentius Gust. Ekstrand, stip. reg. Nericius. In Audit. Gust. Maj. die XIX April. MDCCC. H. C Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
28 Disquisitiones chronologicae de anno, quo obiit Ericus Edmundi, rex Svecorum, quas ... præside mag. Jacob Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico exhibet Petrus Magnus Enhörning, Sudermannus. In audit. Gust. maj. d. XIII Apr. MDCCXCVI. H. C Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
29 Disquisitiones ulteriores de vestigiis hunicae gentis, in plagis Europae septentrionalibus. Quas consent. ampliss. facult. philos. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. et Skytt. Reg. acad. lit. hum. hist. et ant. ut et Reg. soc. scient. Ups. membro. Pro gradu proponit Sveno Bergmanson, V. D. M. stip. reg. V.Gothus. In audit. Gust. maj. d. XII junii, MDCCXCIV. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
30 Disquistio historica de ætate Olai Skotkonung cum capesseret regnum, ... præside Mag. Jacob Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Elias Christoph. Grenander, stip. Kåhran. Westrogothus. In Audit. Gust. Maj. die 16 April. MDCCC Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
31 Dissertatio academica aliquas de urbici quæstus præ rustico præstantia præjudicatas opiniones examinans. quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter ... exhibet Paul Gust. Lidback, Vermelandus. In aud. Gust. maj. die 22 Decemb. 1797. H. A. M. C Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
32 Dissertatio academica de ambiguitate sermonis Latini ex defectu articuli, qvam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... Publico examini defert Samuel Bohm, Ostrobothnia-Fenno. Die XXI Decemb. MDCCXCI, l. et. h. c Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
33 Dissertatio academica de cancellariis, quam ... praeside ... J. F. Neikter ... publicæ censuræ defert Adolphus Georgius Mörner, Comes. In aud. Gust. maj. die XII Junii MDCCXC. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1790 Latin
34 Dissertatio academica De colonia svecorum in helvetiam egressa. Quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter ... pro gradu p. p. Jacobus Ek, stipend. Stiegler. Ostro-Gothus. In audit. Gust. majori d. VIII jun. MDCCXCVII Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
35 Dissertatio academica de cura Romanorum linguam suam propagandi, quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico subjicit examini Jonas Allsterlund Vermelandus. In Aud. Gust. Maj. d. XXI. Junii MDCCLXXXVIII Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
36 Dissertatio academica, de diversis latinae linguae aetatibus quam, ... præside mag. Jac. Fred. Neikter ... pro exercitio exhibet Joannes Tranér, Ostrogothus. In audit. Gust. maj. die XXI Junii MDCCXCVII., p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
37 Dissertatio academica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem septimam, venia ampliss. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publico proponit examini Johannes Ericus Lundgren, Sudermannus. In auditorio Gust. maj. d. XX Dec. MDCCLXXXVIII. H. a. m. s., d. 7 Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
38 Dissertatio academica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem octavam, venia ampl. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publico proponit examini Nathanaël Kinmanson, ... In audit. Gust. maj. d. XIII Maji MDCCXCI. H. a. m. s., d. 8 Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
39 Dissertatio academica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem sextam, venia ampliss. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publico examini modeste submittit Andreas Wångenberg, OstroGothus. In auditorio Gust. maj. d. XIII Dec. MDCCLXXXVIII. H. a. m. s., d. 6 Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
40 Dissertatio academica de gente antiqua Troll. Cujus sectionem quartam approb. ampliss. fac. phil. Ups. praeside mag. Jac. Fr. Neikter ... publico examini defert Laurentius Janzon, Ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. XXVIII Maji MDCCXCVI. h. p. m. s., D. 4 Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.