Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johann Andreas Murray 65 träffar

Titel Författare År Språk
21 Des Herrn Joh. Andr. Murray D. ... Arzneyvorrath oder Anleitung zur praktischen Kenntniss der einfachen, zubereiteten und gemischten Heilmittel. Aus dem Lateinischen übersetzt von L. C. Seger 5, Fünfter Band Johann Andreas Murray 1791 Tyska
22-23 Des Herrn Joh. Andr. Murray D. ... Arzneyvorrath oder Anleitung zur praktischen Kenntniss der einfachen, zubereiteten und gemischten Heilmittel. Aus dem Lateinischen übersetzt von L. C. Seger 4, Vierter Band (flera utgåvor) Johann Andreas Murray 1788 Tyska
24 Vindiciae Nominum trivialium stirpibus a Linneo equ. impertitorum, sectio posterior, pro aditu aliquot doctissimorum commilitunum ad doctoris medici honores significando exarata ab ordinis medici decano Jo. Andrea Murray 2 Johann Andreas Murray 1782 Latin
25 Vindiciae nominum trivialium stirpibus a Linneo equ. impertitorum. Sectio prior pro aditu aliquot doctissimorum commilitonum ad doctoris medici honores significando exarata ab ordinis medici decano Jo. Andrea Murray 1 Johann Andreas Murray 1782 Latin
26 Commentatio de arbvto Vva vrsi, ivngitvr invitatio ad orationem qva mvnvs professoris medici indvlgentissime sibi extra ordinem concessvm sollemniter d. XXXI. Decembr. aditvrvs est Ioannes Andreas Mvrray, medicinae doctor Johann Andreas Murray 1764 Latin
27 Fata variolarvm insitionis in Svecia annvente inclyto medicorvm ordine in Academia Goettingensi gradvm docotris medici ambiens dissertatione d. xx. avgvsti anni MDCCLXIII pvblice defendenda expendit Ioannes Andreas Mvrray stockholmienses Johann Andreas Murray 1763 Latin
28 Commentatio de arbuto uva ursi, iungitur invitatio ad orationem, qua munus professoris medici indulgentissime sibi extra ordinem concessum sollemniter d. xxxi decembr. mdcclxiiii aditurus est Ioannes Andreas Mvrray medicinae doctor Johann Andreas Murray 1764 Latin
29 Medicinisch-practische Bibliothek worin Nachrichten von den neuesten zur Ausübung der Heilkunde gehörigen Schriften und Vorfällen geliefert werden Band 1-3,2 Johann Andreas Murray 1774-1780 Tyska
30 De extracto Saturni et aqua vegeto-minerali nominatim optima utrumque praeparandi ratione experimentis confirmata. Dissertatio medica qvam ... d. XIV aprilis a. MDCCLXXXVIII gradum doctoris ... ambiens censrae publicae submittit Andr. Jo. Georgius Mvrray Andreas Johann Georg Murray 1788 Latin
31 De materia arthritica ad verenda aberrante disquisitio sectio posterior vitis et publicae commendationi aliquot dignissimorum medicinae candidatorum iam summis in medicina honoribus condecoratorum praemissa 2 Johann Andreas Murray 1785 Latin
32 Observationum et animadversionum super variolarum insitione satura - Sectio prima-tertia et novissima Qua sollemnia inauguralia aliquot ... medicinae candidatorum significantur Johann Andreas Murray 1779 Latin
33 Apparatvs medicaminvm tam simplicivm qvam praeparatorvm et compositorvm in praxeos adivmentvm consideratvs. Volvmen primvm. Avctore Io. Andrea Mvrray Vol. 1 Johann Andreas Murray 1776 Latin
34 Apparatvs medicaminvm tam simplicivm qvam praeparatorvm et compositorvm in praxeos adivmentvm consideratvs. Volvmen secvndvm. Avctore Io. Andrea Mvrray Vol. 2 Johann Andreas Murray 1779 Latin
35 Sollemnia inauguralia dignissimorum medicinae candidatorum Johann Andreas Murray 1776 Latin
36 Vindiciae nominum trivialium stirpibus a Linneo equ. impertitorum - sectio prior -posterior pro aditu aliquot doctissimorum commilitonum ad doctoris medici honores significando Johann Andreas Murray 1782 Latin
37 Apparatvs medicaminvm tam simplicivm qvam praeparatorvm et compositorvm in praxeos adivmentvm consideratvs Volvmen tertivm. Avctore Io. Andrea Mvrray Vol. 3 Johann Andreas Murray 1784 Latin
38 Apparatvs medicaminvm tam simplicivm qvam praeparatorvm et compositorvm in praxeos adivmentvm consideratvs volvmen qvartvm. Avctore Io. Andrea Mvrray Vol. 4 Johann Andreas Murray 1787 Latin
39 Apparatvs medicaminvm tam simplicivm qvam praeparatorvm et compositorvm in praxeos adivmentvm consideratvs volvmen qvintvm avctore Jo. Andrea Mvrray Vol. 5 Johann Andreas Murray 1790 Latin
40 Commentatio de arbuto uva ursi exhibens descriptionem eius botanicam, analysin chemicam eiusque in medicina et oeconomia varium usum Johann Andreas Murray 1765 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.