Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Köksväxtodling 295 träffar

Titel Författare År Språk
21 Handbok i svenska trädgårdsskötseln Andra afdelningen, Köksväxtodling : fullständig anvisning till odling af både allmännare och sällsyntare köksväxter, så väl på kalljord som under glas 1884 Svenska
22 Köksväxtodling på friland Folke Axelsson 1959 Svenska
23 Handledning i köksväxtodling 1976 Svenska
24 Köksväxtodling under glas Nils Lunnerdal 1960 Svenska
25 Köksväxtodling på friland Nils-Erik Persson 1978 Svenska
26 Fältmässig köksväxtodling Ingel Fontell 1979 Svenska
27 Handbok i svenska trädgårdsskötseln 2, Köksväxtodling : fullständig anvisning till odling af alla både allmännare och sällsyntare köksväxter, såväl på kalljord som under glas 1872 Svenska
28 Handbok i svenska trädgårdsskötseln Erik Lindgren 1903 Svenska
29 Skadedyr i kjøkkenhagen Tor Jacob Johansen 1995 Norska
30 4H:s odlarskola - handledning i köksväxtodling för juniorer Ivar Johansson 1975 Svenska
31 Växtodling för alla - studieplan Ingrid Persson 1978 Svenska
32 Köksväxtodling på kalljord Folke Axelsson 1950 Svenska
33 Marktäckning i köksväxtodling - biologiska och ekonomiska aspekter Claes Bohlin 1977 Svenska
34 Köksväxtodling på friland Linus Ekbrant 1963 Svenska
35 Mulch i köksväxtodling Bertil Tallving 1975 Svenska
36 Köksträdgården - det gröna arvet Lena Israelsson 1996 Svenska
37 Økologisk urtedyrking i Norden Bertalan Galambosi 1994 Norska
38 Odla kryddväxter och grönsaker inomhus Joy O. I. Spoczynska 1994 Svenska
39 Rabarber - från laxermedel till delikatess Sune Zachrisson 1995 Svenska
40 Jordpackning i fältmässig köksväxtodling Ingemar Bengtsson 1985 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.