Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 328 träffar

Titel Författare År Språk
21 Inflytande över arbetsmiljön - arbetsmiljö- och personalpolitiskt program Lärarförbundet 1993 Svenska
22 Utbildningspolitiskt program Lärarförbundet 1995 Svenska
23 Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier - ett könsperspektiv på professionalisering Paula Berntsson 2006 Svenska
24 Enkät till Lärarförbundets arbetsplatsombud och lokalavdelningsordförande, våren 1995 1996 Svenska
25 Fritidspedagogerna och skolans utveckling 2001 Svenska
26 Jag vill ju jobba här - om arbetsglädje och kvalitet i förskolan - Videoband 1993 Svenska
27 Förändringsarbete - organisation för process och delaktighet - en studie av förskollärare i Sundsvalls kommun hur de upplever sin arbetssituation idag Inga-Mai Jensen 1997 Svenska
28 Årsbok för skolan Årg 38. 2001/02 2001 Svenska
29 Praktisk lärarkunskap Sture Långström 2007 Svenska
30 Satsa tidigt - satsa på förskolan 2015 Svenska
31 Bättre stämma i bäcken ... än att inte kunna göra sin röst hörd - en skrift om förebyggande röstvård 2001 Svenska
32 Makten över läraryrket - tankar om yrkesansvar och uppvärdering Magnus Fock 2005 Svenska
33 Kompetens, utveckling, lärande - handbok för studieorganisatörer cop. 2001 Svenska
34 Att möta tidens krav - om Lärarförbundet och dess samtid 1991-2016 Leif Mathiasson 2018 Svenska
35 Fritidshem och grundskola i samverkan 1991 Svenska
36 Ingen vill ha tillbaka det gamla - röster om samverkan mellan grundskola och fritidshem 1991 Svenska
37 Låt lärare vara lärare D. 2 2016 Svenska
38 Lärare på väg - cirkelmaterial för lärare i förskolan 1999 Svenska
39 Lärarna lyfter Sverige - diskussionsmaterial vid Lärarförbundets seminarieserie våren 1996 1996 Svenska
40 Lärare i grundskolan 1992 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.