Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Holmstrand 44 träffar

Titel Författare År Språk
21 Presentation av EPÅL-projektet - bakgrund, problem och uppläggning Lars Holmstrand 1975 Svenska
22 Den lokala lönebildningens roll och betydelse i den svenska lönebildningsmodellen 1988 Svenska
23 Lärarrollen - tankar från forskningscirklar 2007 Svenska
24 Visionär entusiasm och realistisk eftertänksamhet - KK-stiftelsens satsning på 27 "fyrtornsprojekt" 1996-1999 och de pedagogiska erfarenheter som satsningen genererat Ulla Riis 2000 Svenska
25 Teori och praktik - tankar från forskningscirklar 2007 Svenska
26 Universitetslärarrollen - tankar från forskningscirklar 2008 Svenska
27 Uppsatshandledning - tankar från forskningscirklar 2007 Svenska
28 Ingenting har hänt - slutrapport från fallstudieutvärderingen i Uppsala högskoleregion Bengt Ekman 1989 Svenska
29 Styrning och inflytande i gymnasieskolan Bengt Ekman 1987 Svenska
30-31 Forskning om kvinnliga yrken inom vård och omsorg (flera utgåvor) 1995 Svenska
32-33 Bra barn- och ungdomsverksamheter i kommunerna - var finns de? (flera utgåvor) Lars Holmstrand 1986 Svenska
34 Engelskundervisningen på mellanstadiet - redovisning av en enkätundersökning läsåret 1983/84 Lars Holmstrand 1986 Svenska
35 Finns det en optimal ålder för inlärning av främmande språk? - en kritisk granskning av teoretiska argument och empiriska belägg Lars Holmstrand 1982 Svenska
36 Forskningsprogrammet ALFOFAK - ArbetsLivsFOrskning som bygger på Fackliga Kunskapsbehov - ALFOFAK infrastruktur och basverksamhet Lars Holmstrand 1996 Svenska
37 Kompletterande bilagor gällande effekterna på allmänna färdigheter i skolan av tidigt påbörjad undervisning i engelska Lars Holmstrand 1979 Svenska
38 Lärande på Länsförsäkringar - forskningscirklar som stöd i en lärandeprocess Lars Holmstrand 1996 Svenska
39 Den offentliga sektorn bör utvecklas, inte avvecklas! - några noteringar från en forskningscirkel om den offentliga sektorn och privatiseringen Lars Holmstrand 1988 Svenska
40 Utvärdering av fysikprogrammet i Uppsala-Sussex-projektet Lars Holmstrand 1984 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.