Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Celsius 101 träffar

Titel Författare År Språk
21 Geodæsia brevibus thesibus & problematibus explicata, quam consensu ... facult: phil: in Regia Academia Upsalensi placido eruditorum examini submittunt præses Nicolaus Celsius, & respondens Benedictus Hagel. Upl. In aud. Gust. maj. ad d. 4. Aprilis anni 1696 Nils Celsius 1696 Latin
22 Geographiæ sphæricæ continuatio quam cum consensu ... facult. philosoph. in Regia Academia Upsaliensi sub præsidio Nicolai Celsii ... pro viribus tueri conabitur Ericus Stenfält, Gestr. in aud. Gust. maj. ad. d. 30 Octob. a. r. s. MDCXCVII Nils Celsius 1697 Latin
23 Geographiæ sphæricæ pars prior quam cum consensu ... facult. philosoph. in Regia Academia Upsaliensi publice ... examini submittunt præses Nicolaus Celsius ... & respondens Johannes Wallerius D. f. Gothoburgensis in auditorio veteri maj ad d. 24 Mart. a. r. s. MDCXCVII Nils Celsius 1697 Latin
24 Specimen academicum, de officinis ferrariis et ferro in Svecia malleato, qvod cum consensu ampliss. facult. philosoph. in incluta regia academia Upsaliensi, præside ... Nicolao Celsio ... placide sic eruditorum ventilationi submittit Laurentius Böök Westmannus. In aud. Gust. maj. ad d. VIII. Decemb. anno MDCCXXII. Horis antemeridianis Nils Celsius 1722 Latin
25 Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen - Nils Celsius avhandling i perspektiv Erik Karlsson, (fysiker) 2020 Svenska
26 Allmanach, på åhret effter Christi födelse 1701. hwilket är det första åhret uthi innewarande seculo uthräknat af Nicolao Celsio ... Tillijka medh en tafla och uthräkning om solens up och nedergång, dagens och nattens längd, under åthskillige - polens högder i Swerige; såsom och wijdare continuation af forne konungars, derän förnämste bedriffter och regeringz tijd i Swerige och underliggiande land, och tager wijd der sal. prof. Spole der med stannat. Götheborg, tryckt hos Zacharias : Hagemann 1700 Svenska
27 Allmanach, på åhret effter Christi födelse 1702. hwilket är thet andra åhret vthi innewarande seculo vthräknat af Nicolao Celsio ... Tillika med sal. prof: Spoles tafla och vthräckning, och solens vp- och nedergång, dagens och nattens - längd, vnder åthskillige polens högder i Swerige; såsom och wijdare continuation aff förne konungars, deras förnämste bedriffter, och regeringz tijd i Swerige och vnderliggiande land, och tager wid der sal. prof: Spole der med stannat. : Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1701 Svenska
28 Almanach, på skåttåhret effter Christi födelse 1704. vthräknat af Nicolao Celsio ... Tillika med sal. prof. Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång, dagens och nattens längd, vnder åthskillige polens högder i Swerige - såsom och widare continuation af forne Sweriges konungars, deras förnämste bedriffter, och regeringz tijd i Swerige och vnderliggiande land, och tager sin begynnelse der sal. prof: Spole der med stannat. Götheborg, tryckt hos Zacharias : Hagemann 1703 Svenska
29 Almanach, på det åhret effter Christi födelse 1705. Hwilket är det första effter skåttåhret vthi innewarande seculo, uthräknat aff Nicolao Celsio ... Tillijka med en sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång - dagens och nattens längd, vnder åthskillige polens högder i Swerige; medh widare continuation af forne konungars, deras förnämste bedriffter, och regeringz tijd i Swerige, och vnderliggiande land; tager wjd der sal. prof: Spole der med : stannat. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1704 Svenska
30 Almanach, på åhret effter Jesu Christi födelse 1706. Hwilket är det andra effter skåttåhret vthi innewarande seculo, vthräknat aff Nicolao Celsio ... Tillijka med sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång - dagsens och nattens längd, vnder åthskillige polens högder i Swerige; såsom och widare continuation af forne konungars, deras förnämste bedriffter, och regeringz tijd i Swerige, och vnderliggiande land; och tager wjd der sal. prof: Spole : der med stannat. Götheborg, tryckt hoos Zacharias Hagemann 1705 Svenska
31 Almanach, på åhret effter Jesu Christi födelse 1707. Hwilket är det tredie effter skåttåhret vthräknat aff Nicolao Celsio ... Tillika med sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång, dagsens och nattens längd - vnder åthskillige polens högder i Swerige; såsom och widare continuation af forne konungars, deras förnämste bedriffter, och regeringz tijd i Swerige, och vnderliggiande land; och tager wjd der med detta min sal. swärfader prof: Spole : stannat. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1706 Svenska
32 Almanach, på skått-åhret effter Jesu Christi födelse. 1708. Vthräknat til Götheborgz horizont aff Nicolao Celsio ... Tillika med sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång, dagens och nattens längd under åthskillige - polens högder i Swerige, med wijdare continuation af forne konungars i Swerige bedriffter. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1707 Svenska
33 Nicolai Celsii, Almanach på åhret effter Christi födelse 1709. Hwilket är det första effter skåttåhret vthräknat til Götheborgz horizont tillika med sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång, dagens och nattens - längd under åthskillige polens högder i Swerige, med wijdare continuation af forne konungars i Swerige bedriffter. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1708 Svenska
34 Nicolai Celsii, Almanach på åhret effter Christi födelse 1710. Hwilket är det andra effter skåttåhret vthräknat til Götheborgz horizont tillika med sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång, dagens och nattens - längd under åthskillige polens högder i Swerige, med wiidare continuation af forne konungars i Swerige bedriffter. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1709 Svenska
35 Nicolai Celsii, Almanach på åhret effter Christi födelse 1711. Hwilket är det tredie effter skåttåhret vthräknat til Götheborgz horizont tillika med sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång, dagens och nattens - längd under åthskillige polens högder i Swerige, med wijdare continuation af forne konungars i Swerige, bedriffter. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1710 Svenska
36 Nicolai Celsii Almanach på åhret effter Christi födelse 1711. Hwilket är det tredie effter skåttåhret, uthräknat til Stockholms horizont, tillika med sal. prof. Spoles tafla och vthräkning, om solens vp- och nedergång, dagens och nattens längd, under åthskillige polens högder i Swerige, med wijdare continuation af forne konungars i Swerige bedriffter. Stockholm, tryckt af Michaele Laurelio 1710 Svenska
37 Nicolai Celsii, Almanach på åhret effter Christi födelse 1712 hwilket är ett skåttåhr, vthräknat til Götheborgz horizont. Tillika med sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång, dagsens och nattens längd under - åthskillige polens högder i Swerige, med wijdare continuation af forne konungars i Swerige bedriffter. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1711 Svenska
38 Nicolai Celsii Almanach på åhret effter Christi födelse 1712. Hwilket är ett skåttåhr uthräknat til Stockholms horizont, tillika med sal. prof. Spoles tafla och vthräkning; om solenes up och nedergång, dagsens och nattens längd under åthskilligr ! polens högder i Swerige, med wijdare continuation af fordna konungars i Swerige bedrifter. Stockholm, tryckt af Michaele Laurelio 1711 Svenska
39 Nicolai Celsii, Almanach på åhret effter Christi födelse 1713. Hwilket är det första effter skåttåhret, vthräknat til Götheborgz horizont. Tillika med sal: prof: Spoles tafla och vthräckning, om solens vp- och nedergång, dagsens och - nattens längd under åthskillige polens högder i Sweriget, med wijdare continuation af forne konungars i Swerige bedriffter. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1712 Svenska
40 Nicolai Celsii Almanach på året efter Christi födelse 1713. Uthräknad til Stockholms horizont, tillika med sal. prof. Spoles tafla och vthräkning om solenes up och nedergång, dagsens och nattens längd under åthskillige polens högder - i Swerige, med wijdare continuation af fordna konungars i Swerige bedrifter. Stockholm, tryckt af Michaele Laurelio 1712 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.