Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Hansson 298 träffar

Titel Författare År Språk
21 Femtio år i skog och mark - FK Vittus 1949-1999 1999? Svenska
22 Handbok i nötkreaturs-, får-, get- och svinskötsel Herman Funkquist 1913-1916 Svenska
23 Handbok i nötkreaturs-, får-, get- och svinskötsel 1, Raslära Herman Funkquist 1913 Svenska
24 Handbok i nötkreaturs-, får-, get- och svinskötsel 2, Nötkreaturens, fårets, getens och svinets ytterlära, afvelslära och hälsovårdslära Herman Funkquist 1913 Svenska
25 Handbok i nötreaturs-, får-, get- och svin-skötsel Herman Funkquist 1907-16 Svenska
26 Alimentacion de los animales domésticos, sus fundamentos teoricos y su aplicación práctica Nils Hansson 1934 Spanska
27 An attempt ot a photographic calibration fo a tungsten ribbon lamp - with 4 figures in the text Nils Hansson 1951 Svenska
28 De animala fodermedlens värde och användbarhet i svinens foderstater Nils Hansson 1925 Svenska
29 Den animala produktionen under kristiden. Föredrag vid instruktionskurs för föreläsare den 11 januari 1918 Nils Hansson 1918 Svenska
30 Anvisning till räkenskapsbok för mindre jordbruk - Enligt det af Kgl. Landtbruksstyrelsen den 21 okt. 1902 fastställda formulär. Lit.A Nils Hansson 1903 Svenska
31 Arbetshästarnas utfodring enligt de senaste årens undersökningar och erfarenheter Nils Hansson 1915 Svenska
32 Arbetsuppgifter för kristidens odlingsorganisation. Inledningsföredrag vid Sveriges lantbrukslärareförenings årsmöte den 18 mars 1919 Nils Hansson 1919 Svenska
33 Baljväxtgröpets fodervärde vid mjölkproduktion - enligt under åren 1910-1912 verkställda utfodringsförsök Nils Hansson 1912 Svenska
34 Beitrag zur Kenntnis der Wertes der Melasse und der Torfmelasse bei der Futterung von Arbeitspferden Nils Hansson <S.a.> Okänt
35 Beteskontroll vid Valinge sommarhalvåret 1915 Nils Hansson 1916 Svenska
36 Beteskontroll vid Valinge sommarhalvåret 1916 Nils Hansson 1917 Svenska
37 Betydelsen av majsens finfördelning och stöpning vid utfodring av gödsvin Nils Hansson 1930 Svenska
38 Betänkande angående riktlinjerna för planering av Stockholms stads sjukvård Nils Hansson 1945 Svenska
39 Bidrag till kännedom om melassen och melassfodermedlens värde vid utfodringen af arbetshästar och mjölkkor Nils Hansson 1910 Svenska
40 Blodmjölets sammansättning och fodervärde Nils Hansson 1916 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.