Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Otto Helander 34 träffar

Titel Författare År Språk
21 Högby och Säby i Villberga socken, Trögds härad, Uppland - ägare, brukare och hemman 1300-1900, torp och indelta soldater 1600-1800, händelser i Säby år 1834 Otto Helander 2002 Svenska
22 Lindsunda by i Villberga socken, Trögds härad, Uppland - Något om Lindsunda under vikinga- och medeltiden samt om gårdar, ägare och brukare från 1500-talet fram till 1950-talet Otto Helander 2013 Svenska
23 Nibble och Ryssvi i Kungs-Husby socken Trögds härad, Uppland Otto Helander 2008 Svenska
24 Något om knappens historia i Sverige Otto Helander 2003 Svenska
25 Några fotografier och dess historia Otto Helander 1991 Svenska
26 Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde - om några medlemmar av släkten von Vogelsang, Svebilius, von Roxendorff, Christiernin, von Sodenstierna, och von Walden Otto Helander 2011 Svenska
27 Om drottning Karin Månsdotter och andra med anknytning till Hammarstorp i Husby-Sjutolfts socken, Trögds härad, Uppland 1500-1600 - utdrag ur tidigare redovisat material och nytt som berör Bengt Larsson till Hammarstorp Otto Helander 2016 Svenska
28 De ostämplade civila metallknapparna från sydvästra Uppland 1500-1800 Otto Helander 1991 Svenska
29 De ostämplade civila metallknapparna i Trögden, sydvästra Uppland Otto Helander 1989 Svenska
30 Personer och händelser kring ett röveriförsök mot postdiligensen på linjen Västerås-Falun år 1856 Otto Helander 1992 Svenska
31 Strödda upplysningar från medeltiden till mitten av 1600-talet om folk och händelser i Solna socken och Stockholms stad Otto Helander 2010 Svenska
32 Värnsta och Mösa i Lillkyrka socken Trögds härad, Uppland - strödda upplysningar 1300-1900 om ägare, brukare, mjölnare, ryttare, torpare och händelser Otto Helander 2008 Svenska
33 Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde D. II, Varjehanda material om Otto Henrik von Vogelsang, Fredrik Ludvig von Vogelsang och två av deras fyrmänningar 2012 Svenska
34 Wiipurin läänin kalenteri 1992 Finska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.