Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ove Stephansson 72 träffar

Titel Författare År Språk
21 Fundamentals of rock joints - proceedings of the International Symposium on Fundamentals of Rock Joints, Björkliden, 15-20 September 1985 International Symposium on Fundamentals of Rock Joints 1985 Engelska
22 Sensitivity study of rock mass response to glaciation at Finnsjön, central Sweden Jan Israelsson 1992 Engelska
23 Fundamentals of discrete element methods for rock engineering elektronisk resurs - theory and applications Lanru Jing 2007 Engelska
24 Fundamentals of discrete element methods for rock engineering - theory and applications Lanru. Jing 2007 Engelska
25 Numerical modeling of sublevel stoping fot the Oscar project using a three-dimensional distinct element method Lanru Jing 1990 Engelska
26 Development of ADINA for analysis of jointed rock masses Per Jonasson 1982 Engelska
27-28 Jord, berg, luft, vatten - elementa (flera utgåvor) 1988 Svenska
29 Näslidenprojektet - FEM-metodikens användning i praktisk bergmekanik = Practical use of FEM in rock mechanics applied on the Näsliden mine operation Norbert Krauland 1981 Svenska
30 Landet stiger ur havet - en populärvetenskaplig bok om landhöjningen och dess effekter 1986 Svenska
31 Determination of stress and damage levels of rocks using acoustic emission and the kaiser effect - a review report Li Chunlin 1988 Engelska
32-33 Geoteknisk databank - system för insamling, bearbetning och lagring av geovetenskapliga, främst geotekniska, undersökningsresultat och grundläggningsdata (flera utgåvor) Sven-Erik Lundin 1973 Svenska
34 Geotekniska databanker - system för insamling, bearbetning och lagring av geovetenskapliga undersökningar, geotekniska undersökningsresultat och grundläggningsdata Sven-Erik Lundin 1972 Svenska
35 Modelling Rock Fracturing Processes Mikael Rinne 2020 Okänt
36 Fracturing of a pilot plant for borehole heat storage in rock at Luleå, Sweden Bo Nordell 1984 Engelska
37 Energetics of Geological Processes Ove Stephansson 1977 Okänt
38 Rock Bolting: Theory and Application in Mining and Underground Construction: Proceedings of the International Symposium, Abisko, Sweden, 28 August-2 September 1983 Ove Stephansson uuuu-uuuu Okänt
39 Rock Stress and Its Measurement Ove Stephansson 1997 Okänt
40 Project Oscar-bergmekanik - slutrapport Taisto Paganus 1990 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.