Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Jacob Liedbeck 43 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 De cerebello humano observata et commentata. Dissertatio physiologico-anatomica, quam ... publicæ censuræ offert doctor Petrus Jacobus Liedbeck ... respondente Andrea Georg. Bergling Vestm. Dalec. Stip. Nessel. In auditorio medico die IV Junii MDCCCXLV H. A. M. S P. I (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1845 Latin
23 De cerebello humano observata et commentata. Dissertatio physiologico-anatomica, quam ... publicæ censuræ offert doctor Petrus Jacobus Liedbeck d. 1-2 Jacob Liedbeck 1845 Latin
24-25 De cerebello humano observata et commentata. Dissertatio physiologico-anatomica, quam ... publicæ censuræ offert doctor Petrus Jacobus Liedbeck ... respondente Magno Lagerlöf Wermel. In auditorio medico die VII Junii MDCCCXLV H. A. M. S P. II (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1845 Latin
26 Doktor Frans Theodor Noréus - några drag till lefnadsteckning Jacob Liedbeck 1860 Svenska
27 Gifves det läkemedel emot lungsot? - eller beskrifning om lungsot och dess förekommande, samt meddelande af rön och försök med ett nytt läkemedel för denna sjukdom, ur andras och egen erfarenhet Jacob Liedbeck 1841 Svenska
28 Homöopathiens närvarande ställning i främmande länder Jacob Liedbeck 1854 Engelska
29 Kort framställning af homeopathiens närvarande ställning i främmande länder Jacob Liedbeck 1846 Svenska
30 Observationum anatomicarum tirocinium quod ... p. p. Petrus Jacobus Liedbeck ... et Otto Gottfried Söderbom stip. Acrel. Roslagus. In audit. med. die II Martii MDCCCXXXI. H. A. M. S Jacob Liedbeck 1831 Latin
31 Om bränvinets inflytande på menniskan - en skrift, uppläst i Kungsholms nykterhets-förening vid dess andra sammankomst Jacob Liedbeck 1831 Svenska
32-33 Om kamfer-sprit allena, ett bepröfvadt koleramedel (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1866 Svenska
34 Om kräkning eller de vanliga kräkmedlen, i förhållande till naturläkningen, vid innanmätenas, serdeles hjernans, blodöfverfyllnad och inflammation. Utkast Jacob Liedbeck 1843 Svenska
35-36 Om lilla hjernans funktion. Fysiologisk afhandling, hvilken, med ... medicinska facultetens i Uppsala samtycke, kommer att offentligen försvaras af Doctor P. J. Liedbeck ... 2 del. utgifven af Eduard Flygarson af Stockholms landskap. å medicinska lärosalen den 7 juni 1845 p. v. t. e. m., 2 (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1845 Latin
37-38 Om lilla hjernans funktion. Fysiologisk afhandling, hvilken, med ... medicinska facultetens i Uppsala samtycke, kommer att offentligen försvaras af Doctor P. J. Liedbeck ... 3 del. utgifven af Johan Fredrik Thure Hacksell af Södermanlands landskap. å medicinska lärosalen den 9 juni 1845 p. v. t. f. m 3 (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1845 Latin
39-40 Om lilla hjernans funktion. Fysiologisk afhandling, hvilken, med ... medicinska facultetens i Uppsala samtycke, kommer att offentligen försvaras af Doctor P. J. Liedbeck ... 1 del. utgifven af Leonard Engström af Vestmanlands och Dahla landskap. Leijelsk stipendiat. å medicinska lärosalen den 4 juni 1845 p. v. t. e. m 1 (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1845 Latin

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.