Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Pieter Corneliszoon Hooft 40 träffar

Titel Författare År Språk
21 Geeraerdt van Velsen - Treurspel Pieter Corneliszoon Hooft 1618 Nederländska
22 Grandida Pieter Corneliszoon Hooft ca 1968 Okänt
23-24 Granida - Spel (flera utgåvor) Pieter Corneliszoon Hooft 1958 Nederländska
25 Nederlandse historiën in het kort Pieter Corneliszoon Hooft 1947 Nederländska
26 Overloed van vonken - een keuze uit de gedichten Pieter Corneliszoon Hooft 1981 Nederländska
27 P. C. Hoofts Geeraerdt van Velsen - treurspel Pieter Corneliszoon Hooft 1969? Nederländska
28 P. C. Hóófts Henrik de Gróte. Zyn leven en bedryf. Naarder overzien, ende vermeerdert Pieter Corneliszoon Hooft 1638 Nederländska
29 P. C. Hoofts Henrik de Grote; Zyn leven en bedryf. t'Amstelredam, by Johannes van Ravesteyn ... 1662 Pieter Corneliszoon Hooft 1662 Nederländska
30 P. C. Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis Pieter Corneliszoon Hooft 1981 Nederländska
31 P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien, sedert de ooverdraght der heerschappye van kaizar Karel den Vyfden op kooning Philips zynen zoon Pieter Corneliszoon Hooft 1642 Nederländska
32 Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek Pieter Corneliszoon Hooft 1961-1968 Nederländska
33 Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek 1, De psalmberijmingen Pieter Corneliszoon Hooft 1961 Nederländska
34 Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek 2, Gedichten voor Huygens Pieter Corneliszoon Hooft 1968 Nederländska
35 Rampsaligheden der Verheffinge van den Huize van Medicis, beschreven door ... P. C. Hooft ... t'Amstelredam, by Johannes van Ravesteyn ... 1662 Pieter Corneliszoon Hooft 1662 Nederländska
36 Uit Hoofts lyriek Pieter Corneliszoon Hooft 1963 Nederländska
37-38 Warenar (flera utgåvor) Pieter Corneliszoon Hooft 1971 Nederländska
39 Metamorphosis - dat is Veranderingh of heerscheppingh Publius Ovidius Naso 1657 Nederländska
40 Bibliographie der werken van P. C. Hooft Pieter Leendertz, Jr 1931 Nederländska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.